Forum Solikyl

Stadga Solikyl

Originally published at: https://solikyl.se/stadga/

Stadga för Solidariskt Kylskåp (Solikyl) Bildad 10 juni 2017 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 § Föreningens namn Solidariskt Kylskåp (även kallad Solikyl) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. 2 § Ändamål Föreningen har som ändamål att minska matsvinn samt att främja delningskulturen, med särskild målsättning att stödja alla som vill medverka i detta ändamål, oavsett…