Forum Solikyl

Protokoll styrelsemöte 1 maj 2020 A-huset

Solikyl Styrelsemötesprotokoll 01/05-20
Närvarande: Bruno, Anna, Sandra, Leif, Kristina, Joakim, Jack, Sam, Klara, Britta-Kajsa, Per, Varvara, Disa.
Plats: Aktivitetshuset Majorna, Karl Johans Torg 1
Ordförande: Bruno
Sekreterare: Britta-Kajsa och Klara
Justerare: Kristina och Sam

1. Kortedala – anmälan
Bruno beskriver att en anonym anmälan har gjorts mot solikyl som beskriver att organisationen hämtar mat från hushållssopor, och att folk får salmonella och barn blir sjuka. Troligt att det är samma person som anmält tidigare, ungefär samma formuleringar. Kortedala blev inspekterade och fick godkänt. Vi avvaktar nu men det kan bli aktuellt att förändra verksamheten för att inte behöva bli livsmedelsverksamhet. Alla utdelningsställen bör informeras om vad som gäller och vad man bör säga i händelse av att det blir inspektion på fler av våra ställen. Ett förslag att man ska hänvisa till Bruno, och han bli kontaktperson för att svara på frågor i dessa ärenden.

2. Donationen från Fässberg
Som fortsättning på förra mötets beslut sammanfattades förslag på vad Solikyl kan behöva enligt följande:
- Kylväskor, Förkläden, Grilltänger
- Cykelkärra
- Klistermärken, Roll-ups
- Hygienförbrukningsvaror/Sanitetsvaror (Handskar, handsprit osv)
Förslaget diskuterades dock från grunden igen, huruvida vi ska ta emot donationen eller ej, med hänvisning till årsmötets beslut att hålla ekonomin så nära noll som möjligt.
Frågan hamnade i stå och det beslutades att vi ska skjuta upp frågan.

3. Konflikthantering och förebyggande bestämmelser/regler
Punkt 3 och 4 i dagordningen slogs ihop.

  • Pers Workshops
    Per har pratat med studiefrämjandet om att ta fram kurs i konflikthantering. Vill ev starta kontinuerliga möten i ämnet. (positivt för vår redovisning mot studiefrämjandet då vi använder två av deras lokaler). Kursen börjar i såfall med några få personer så att det kan utvärderas hur det ska fortsätta. Första cirkeln föreslås vara för enbart styrelsemedlemmar.

  • Organisationsstruktur
    Förslag läggs fram om längre introduktion till den som ansluter sig till karrot, där man är som en “praktikant” under en längre tid tills man provat att hjälpa till på flera olika hämtningar innan man får gå ensam. Dessutom krav på delaktighet vid möten, och möjlighet att man blir “degraderad” till praktikant igen om man missköter sitt ansvar.

Det diskuteras att det vore relevant att sätta ett tak på hur många gånger en får hämta på ett ställe, och att det bör införas konsekvenser om detta inte följs. Hur ska det hanteras? Folk dyker i nuläget också upp på hämtningar utan att vara anmälda.
Den som är butiksansvarig får gärna ta kontakt m maträddarna som är uppskrivna och informera om rutinerna för den, och lika stort ansvar ligger på maträddare att kontakta butiksansvarige för att hålla sig uppdaterade om rutiner om man varit borta.

Anna och Per (och ev bruno) föreslår att de ska jobba fram ett förslag på en organisationsstruktur att visa upp på nästa möte. Förslaget röstas fram.

  • Det beslutades att arbetsgruppsmötet fortsatt planeras den 7:e maj, 19:00 på Kommersen. Ny arbetsgrupp ska tas fram, och de som önskar ta ansvarsroller bör delta.

    4. Mötet förklaras avslutat.