220928 Protokoll Lokalmöte Knuten

220928 Protokoll Lokalmöte Knuten

Närvarande: Andrea, Bruno, Anneli, Liselott

1.Portens bageri. Hur kan man öppna upp den hämtningen för andra så att det ligger i linje med Solikyls övriga hämtningar.

I nuläget hämtas det svinn på Porten 6 dagar i veckan(stängt söndagar) av fasta hämtare. Ibland inget svinn, ibland enstaka frallor, brödlimpor och bullar, ibland större mängder(ca 2 pappkassar). Hämtningen behöver genomföras med så kort tid som möjligt inne på bageriet då de i samband med hämtningen stänger. Utförlig beskrivning och introduktion behöver göras inför hämtningar på Porten. Enligt Solikyls riktlinjer ska alla hämtningar vara öppna och möjliga för alla medlemmar att genomföra. Diskussion kring hur det skulle kunna gå att genomföra. Anneli pratar med Portens ansvariga om förändringen. Vilka dagar har Knuten aktiviteter på kvällen så att hämtare av matsvinn på Porten kan komma in och lämna till Solidariska kylskåpet?

Måndag: Stickkafé 16-18.15, Maträddare från ICA Kvantum Munkebäck ca 18.30.

Tisdag: Bagaregårdens spelmanslag/Bokcirkel 18-21.

Onsdagar: Udda veckor MusiKulTur 16-19.

Torsdag: Kålltorps schackklubb 17-20, Maträddare från ICA Kvantum Munkebäck ca 18.30.

Fredag: Gröna matlaget 1 ggn/månad 17-21

Hur kan vi lösa de dagar det inte är aktivitet på kvällarna och inbokad hämtare ej har nyckel? Knuten lämnar i nuläget inte ut fler nycklar. Om lokal på Forsstenagatan går att ordna(se punkt 3) skulle vissa hämtningar kunna gå dit.

2.Eventuellt samarbete med Willys

Bruno har varit i kontakt med Willys i Björkekärr angående samarbete. Ansvarig intresserad men har inte gett något definitivt svar. Bruno tar vid tillfälle ny kontakt. Willys centralt har officiellt sagt nej till samarbete, men enstaka affärer har ändå ett inofficiellt samarbete med Solikyl.

3.Möjlighet till ny lokal på Forsstenagatan

Bruno har varit i kontakt med Hyresgästföreningen som har en lokal på Forsstenagatan. Hyresgästföreningen ska starta verksamhet i lokalen och Bruno har diskuterat med dem om möjligheten att ha ett Solidariskt kylskåp där. Detta skulle kunna bli ett komplement till Knuten dit man kan komma och träffa andra, kanske laga enkel mat tillsammans mm. Om samarbete med Willys blir av skulle den hämtningen kunna gå dit. Om matsvinn skulle lämnas där i nuläget behövs någon form av utdelning tills Hyresgästföreningen får igång sin verksamhet.

4.Hur ska vi hantera när en person plockar på sig för mycket från hyllorna. Hur ska vi göra om många vill komma och plocka på sig mat i samband med lämningen på Knuten? Kösystem för att motverka roffande? (Det kan ju bli många fler människor i takt med att matpriserna skenar.)

Diskussion kring olika scenarier och nuläget. Nuläge: Ca 4-5 personer som väntar när vi kommer med matsvinn. Det finns en person som flera personer som hämtar mat upplever roffar åt sig. Personen har tidigare blivit avstängd från andra platser pga olämpligt beteende. Liselott pratar med personen. Vi bestämde att inte införa kösystem eller nummerlappar i nuläget. Om antalet personer som hämtar ökar får vi se över rutinerna igen.

5.Övrigt

Vilka övriga butiker finns i närheten som vi eventuellt skulle kunna ha samarbete med?

Coop Munkebäckstorget: De har tidigare sagt nej, men det var flera år sedan så kan vara värt att ta ny kontakt.

ICA Stabbetorget: Ingen känd kontakt sedan tidigare.

Frukthandlaren Munkebäckstorget: Tar hand om sitt svinn själva.

ICA Björksgatan: Ingen känd kontakt sedan innan.

Om någon har möjlighet att kolla intresse för eventuellt samarbete med dem är det fritt att göra.