230919 Protokoll Lokalmöte Kålltorp

Protokoll Lokalmöte Kålltorp

Datum: 230919

Tid: Kl.18-19:30

Plats: Frivilligcentralen Knuten

Närvarande: Ole, Patrik, Ove, Kajsa, Veronica, Lena, Anneli, Bruno, Liselott på plats och Andrea via telefon.

Alla hälsades Välkomna till mötet.

Vi gjorde en presentationsrunda och sedan valde vi ordförande(Liselott) och sekreterare(Anneli) för mötet.

Dagordning

Lokalmöte

Inbjudan hur?

Vi diskuterade var inbjudan ska läggas för att så många som möjligt ska se den. Inför detta möte lades den på stora chattväggen samt under Frivilligcentralen Knuten. Framöver ska inbjudan läggas på följande sidor: Forsstena, Frivilligcentralen Knuten, ICA Kvantum Munkebäck, Portens bageri och stora chattväggen.

Hur ofta ska vi ha lokalmöte?

Vi bestämde att det ska hållas lokalmöte två gånger per år. Ett i september och ett i april.

Beslutsmässighet?

Hur många deltagare ska det vara för att beslut ska kunna tas? Bruno tar med frågan till styrelsen då det inte finns ngt exakt tal satt för detta. Mötet ansåg att vi var tillräckligt många för att kunna ta beslut.

Nya samarbeten

Vi har ett nytt samarbete med Karlssons chark på Björksgatan. När de har matsvinn ringer de till Kajsa som hämtar och lämnar på Knuten eller Forsstena.

Nuläge

Forsstena: Har utdelning av bröd på måndagar. Det är oftast Veronica och en medhjälpare som sköter utdelningen. Det kommer ca 15 personer varje gång. Det finns personer som tar väldigt mycket bröd varje gång och Veronica ville ha tips på hur man kan ändra på det. Tips: Skriva antal hur många bullar eller limpor varje person får ta, fylla på lite i taget så att allt inte finns framme från början. Om det blir bröd över tar Veronica ner det till Knuten på tisdagar.

Porten: Personalen på Porten tycker att det funkar bra vid hämtningarna. När antal maxgånger för hämtningar ändrades var det hårt tryck på att hämta på Porten. Över sommaren och nu under hösten är det ofta tomma hämtningar speciellt på måndagar och torsdagar. Anneli och Ove har fått rycka ut i sista stund flertalet gånger.

ICA Kvantum Munkebäck: ICA Kvantum Munkebäck har fått en ny hållbarhetsansvarig som Liselott haft ett möte med. De är nöjda med rutinerna som är och att det är en ansvarig med varje gång. Det ger stabilitet och personalen känner igen att det är Solikyl som kommer. Alltid fullbokade hämtningar. Liselott har med sig 1-2 personer för introduktion på torsdagar.

Knuten: Personalen på Knuten tycker att samarbetet är bra. De upplever att det Solidariska kylskåpet är mycket uppskattat och maten tar snabbt slut. Den nya rutinen att matsvinn får hämtas under Knutens öppettider har fungerat bra.

Frågor Forsstena

Hel utdelning måndagar eller endast bröd?

Vi hade en diskussion kring om allt matsvinn från hämtningen på ICA Kvantum Munkebäck ska gå till Forsstena eller om det ska fortsätta som nu att endast brödet hämtas till Forsstena. Beslutet blev att det fortsätter som nu. Brödet till Forsstena och maten in i det Solidariska kylskåpet på Knuten.

Läggas upp på Solikyls hemsida?

Bruno lägger upp Forsstenas utdelning på Solikyls hemsida.

Samarbetsansvariga?

Veronica och Bruno valdes till samarbetsansvariga.

Frågor Porten

Fortsätta med max 5 hämtningar/kalendermånad eller ändra?

Vi fortsätter med max 5 hämtningar/kalendermånad. För att lättare fylla platserna på måndag och torsdag tar vi bort att hämtare måste vara rutinerad då hämtare från ICA Kvantum Munkebäck finns på plats på Knuten dessa dagar och kan öppna.

Samarbetsansvariga?

Ove och Anneli valdes till samarbetsansvariga.

Frågor ICA Kvantum Munkebäck

Fortsätta med max 2 hämtningar/kalendermånad eller ändra?

Det fanns två förslag: Minska antalet hämtningar till en/kalendermånad för att fler ska få möjlighet att engagera sig och delta eller behålla det som nu med två/kalendermånad. Vi röstade och beslutet blev två ggr/kalendermånad. Vi diskuterade kring om det finns något annat sätt att ge fler tillgång till engagemang och deltagande än att minska antalet hämtningar/kalendermånad. Förslaget att ha utdelning i samband med hämtning som det är på flera ställen lyftes. För och nackdelar diskuterades och vi tog sedan ett beslut att testa utdelningar på torsdagar i samband med hämtningen från ICA ca två månader och sedan utvärdera. Utdelningen ska hållas utomhus för att inte störa annan verksamhet i lokalerna. Måndagar fortsätter som vanligt och matsvinnet lämnas i det Solidariska kylskåpet på Knuten. Liselott stämmer av med Knuten om det är ok att ha utdelningen utanför lokalen på torsdagar och bestämmer därefter startdatum och tid.

Liselott meddelar: Knuten har svarat att det är ok att ha utdelning utanför lokalen på torsdagar. För att hinna lägga upp rutin och platser på Karrot sätter jag startdatum till den 19/10 och provperioden håller på fram till 21/12. Vi har därefter en utvärdering och bestämmer om det ska fortsätta i januari eller ändras på ngt sätt. De som bokar in sig för att ha hand om utdelningen kommer till Knuten kl.19 då brödet och maten är sorterat och klart att ställa ut. Tiden för utdelning 19.15-19.45. Efterarbete: Plocka undan, slänga skräp, lägga in eventuella kvarvarande varor i hylla, kyl, frys.

Hur underlätta fossilfria hämtningar?

Bruno har en kärra att låna ut för fossilfri hämtning från ICA. Den går både att dra som en kärra och koppla på cykel. Kärran finns på Forsstena. Klistrar in texten från Karrot där Bruno lagt ut info om kärran:

Fossilfri hämtning på ICA

Hej alla! Nu finns det möjlighet till att låna en vagn för att hämta på ICA. Man kan gå smidigt med den när framhjulet är på, alt. koppla till en cykel (se bilder). Jag har inte testat vad maxkapaciteten är, men jag gissar att det går att få 3 bananlådor plus ett par säckar om de inte är överfulla.

Om du vill testa den någon gång så kontakta mig eller @veronika.berglez . Den finns på Forsstenagatan.

Och jag vill påminna om att fossilfria hämtningar har företräde, så tveka inte att välja en dag som passar dig om du vill ha den utmaning 😉

Kan vi rädda mer mat, grönsaker, frukt om vi hämtar oftare?

ICA tar hand om sitt grönsaks- och fruktsvinn själva och gör bla juice och smoothie av det. De har även andra samarbeten som tex Stadsmissionen, Qviding mfl. Flera leverantörer har ändrat sina rutiner och vill nu ha sina varor i retur när de tex reklameras istället för att de svinnas det gör att även övrigt svinn minskar till viss del. Så om vi skulle hämta oftare innebär det inte mer grönsaker och frukt. Om de ngn gång får grönsaker/frukt över så hör de av sig.

Samarbetsansvariga?

Anneli och Liselott valdes till samarbetsansvariga.

Frågor Knuten

Hur går det sedan vi ändrade utdelningar/tider?

Det går bra. Ett mer jämnt flöde av personer som hämtar matsvinn. Inga andra verksamheter störs nu av mathämtandet som det blev när vi hade öppet kvällstid i samband med hämtningarna.

Platsansvariga?

Anneli och Liselott valdes som platsansvariga.

Övrigt

Inga övriga frågor

Mötet avslutades.

Tack alla för ett trevligt möte med bra tankar och diskussioner.