Act Sustainable 25e Sept

Vi fick följande inbjudan på mejl:

Under vecka 39 är det Act Sustainable! här i Göteborg. Det har tidigare arrangerats på GU för studenter på GU och Chalmers. I år kommer det till skillnad från tidigare år att spridas ut över en vecka och över staden. Evenemanget riktar sig fortfarande i huvudsak till studenterna, men är öppet för alla ändå.

I samband med detta har PUSH Sverige blivit tillfrågade om hålla i arrangemang under veckan, vilket vi tackat ja till och vi kommer att ha det den 25:e september. I sann nätverksanda för hållbarhet har jag tänkt att bland annat arrangera en “engagemangsutställning” dit personer kan komma och träffa olika grupper som arbetar med hållbarhetsfrågor på olika sätt i staden.

Tanken är att personerna kan möta olika organisationer för att prata om vilket arbete som ni gör och hur personerna kan engagera sig för hållbarhet genom er. Det vore jättekul om Soli Kyl skulle vilja vara med i denna utställning!

Återkom gärna om det passar er att delta i en sådan utställning den 25:e september, mellan 16.30 och 18.00. Vi kommer att hålla till på Frilagret under dagen :slight_smile:

Vem är intresserad?

2 gillningar