Forum Solikyl

Anteckningar konstituerande möte 2020

 • Mötes öppnande: 11 juli 2020 kl 18:25 på Aktivitetshuset
 • Närvarande
  • styrelseledamöter: Anna, Bruno, Disa, Klara (via telefon), Sam, Varvara
  • Bochra (suppleant), Hanna, Kristina, Jack, Joakim, Oumnia, Tomasz
 • konstituerande av styrelsen

  • val av ordförande: Bruno
  • val av vice-ordförande: Anna
  • val av sekreterare: Disa
  • val av kassör: Disa
 • På mötet beslutas att både ordförande- och sekreterarrollen ska vara rullande på styrelsemötena och ska väljas på varje möte av de närvarande.

 • Styrelseledamöter ska hjälpas åt att sammankalla till styrelsemöten och att sammanställa dagordningen i god tid

 • Agenda: fasta datum för styrelsemöten är första fredag i månaden kl 17:30-19:30 och kan förändras vid behov och tillfälle.

 • Avslut: kl 19

Ni kanske märker att det inte var nödvändigtvis i den ordning vi fattade alla beslut, men för enkelhets skull valde jag att ändra ordningen lite i anteckningar, eftersom det ska bli mycket lättare att läsa och förstå om man kommer tillbaka i framtiden och läser den.

Vi valde ingen justerare, så varsågoda övriga styrelseledamöter.