Anteckningar möte Kålltorp 200819

Här kommer mötesanteckningarna för mötet i Solikyl Kålltorp 10-08-19:

Närvarande: Andrea, Oumnia, Bochra, Anneli, Liselott, Kajsa
Ordförande: Andrea.
Sekreterare: Kajsa (Liselott från punkt 2).

§1. Begränsning av antal hämtningar per månad
Information om att antalet platser dragits ner pga. mindre mängd svinn till Solikyl. Teorin om varför mängderna minskat är flera: dels att personal pga. covid-19 har flyttats från själva butiken till onlineaffären, och rutinerna om att ställa undan svinn till oss då har försvunnit på vägen; dels att försäljningen av samma anledning ökat under våren och att svinnet då skulle ha minskat.

Diskussion om att sätta begränsning att skriva upp sig på max 2 hämtningar per kalendermånad på de platser som finns tillgängliga via Karrot. Om ingen satt upp sig på en tid 7 dagar innan hämtningen sker är det okej att sätta upp sig, även om en redan hämtat 2 gånger den månaden.

Vidare diskussion om en begränsning ska appliceras på ansvariga (Andrea, Anneli) vars platser i dagsläget inte släpps på Karrot. Tanken är i sådana fall att vi skulle utöka till fyra ansvariga – två för måndagar, två för torsdagar – så att det alltid finns en hämtningsansvarig på plats, men att varje ansvarig då också får hämta enbart ca två gånger per månad. Fördelen med en ändring är att det då skulle bli fler personer som kan få vara med på hämtningarna; nackdelen att det blir lite krångligare med kommunikationen mellan de ansvariga om en är fyra som ska hållas uppdaterade. Hämtningsansvariga jobbar betydligt med att sköta samarbetet, och om det ska vara fyra inblandade behöver ansvaret och uppgifterna fördelas så att alla gör lika mycket.

Beslut togs om att införa begränsning på platserna på Karrot enligt ovan och sedan utvärdera efter 3 månader. Gäller från 1:a september, inklusive redan nu uppbokade platser. Vi beslöt att avvakta gällande hämtningsansvarigas platser till nästa möte i november, då vi ändå ska utvärdera den nya begränsningen.

§2. Transport av maten (nu, framöver)
Diskussion om huruvida det behövs en bil nu när mängderna är mindre. Vi hade en cykelkärra tidigare men den blev stulen.

Vi beslutade att fr.o.m. nu är det den som skriver upp sig på en hämtning som ska lösa transport. Antingen ska man kunna frakta med bil eller med egen cykel + cykelkärra. Till dess att Knuten öppnar igen körs överskottet till andra kylskåp. Hämtaren väljer vilket Solidariskt kylskåp hen transporterar till och sköter kontakten med det lämningsstället.

§3. Starta utlämningar från Knuten
När Knuten har stängt går vi miste om mat från t.ex. Flatås. Vill vi starta egna utlämningar utomhus vid Knuten? Om vi ska ta emot från Flatås behöver vi lösa följande:
• Att någon alltid möter upp bilen vid Knuten för att hjälpa till att lasta av då det är svårt med parkeringar;
• Att mottagande maträddare kan behöva ha nyckel till Knuten;
• Att vi måste lösa frågan med ökad kartongåtervinning.

Vi beslutade att vi kan tänka oss att ha utlämningar 1 gg/vecka, och då isf på måndagar så att även hämtningen från ICA respektive Portens kan ingå i utlämningen.

Vi beslutade att när vi vet vad Knuten bestämmer om öppettider i höst, så kallar ansvariga till ett arbetsmöte kring utlämningar.

§4. Frukt- och skörderäddning
Knuten har sponsrat en fruktplockare som Andrea köpt in. Den förvaras till att börja med hos Andrea. Kontakta Andrea om någon vill hjälpa till att plocka, transportera m.m. Skördelappar kommer även att sättas upp vid några koloni-/odlingslotter i området.

§5. Få till fler samarbeten
Vi pratade om att det vore roligt att få till fler samarbeten i närområdet. Anneli ska prata med frukt- och gröntaffären på Munkebäckstorget. Vi diskuterade också samarbeten med restauranger, men att det kan vara mer jobb om det handlar om färdiglagad mat.

Andrea ska höra med ansvariga för Hotell Odin-samarbetet om vi kan få leveranser därifrån emellanåt.

§6. Övriga frågor
Finns det något dokument där man kan se vilka affärer mm som har kontaktats? Inget uppdaterat sådant. Vore bra att skapa ett sådant för Kålltorp med omnejd.

Diskussion om att eventuellt ta emot en del butiksbakat bröd från Ica igen, om mängden svinn i övrigt fortsätter vara liten. Inget beslut i frågan, mer än att fundera vidare kring hur vi i sådana fall skulle kunna ta hand om brödet med hänsyn till mängderna.

2 gillningar

Jo! Titta här (bara inloggad): https://forum.solikyl.se/t/lista-pa-alla-pagaende-samarbete-och-kontaktade-affarer/295/2
Jag gör mitt bästa för att hålla den uppdaterad men det kan finnas saker som jag inte är medveten om. Själva tråden går att redigera av er andra som är med i ambassadörsgruppen så lägg till saker där om ni har nyheter.

1 gillning

Vad kul förresten om ni börjar med utlämningar utanför Knuten!!

Jaså, vad bra! Då ska jag meddela Kajsa som var den som efterfrågade ett sånt dokument. Är hon ambassadör här på forumet?

Ja, förhoppningsvis. :wink: Det återstår att se hur Knuten kommer ha öppet: pastoratet har beslutat om att Knuten ska öppna, men enbart en grupp i taget får vara i lokalen så vi får se hur det hela påverkar vår verksamhet.

1 gillning

Jepp, jag la till henne, så hon bör ha tillgång till listan. Uppdatera gärna om ni ser något som saknas! :slight_smile: