Anteckningar Stormöte 04-06-2023

 • intresse av att starta nya Solikyl, var fattas beslutet om vem och var ett kylskåp kan startas upp. Kan stormötet fatta beslut om detta? Har vi någon lathund för vad som krävs. Vilka förutsättningar och krav har platsen?

  • Ej i protokoll, maträddare i kville, pedagogen och gratisbutik i guldheden.

  • Till protokollet, intresse finns att ha kylskåp och utdelningar på ett par ställen,

   • svårigheterna är bla varierande öppettider och att hitta hämtningar som passar förutsättningarna.

   • Kristina och Kristoffer kontaktar gratisbutiken och ser på möjligheten att ta emot från brogyllen en dag i veckan.

   • frågor som återstår, transport maträddare vid utdelning?

 • Uppstart av mediegrupp och andra arbetsgrupper

  • Workshop kring att bygga upp hemsidan 10/6, vilka är intresserade? en förfrågan läggs ut på väggen och som event. Bruno kollar upp med Jonatan först och återkopplar till föreningen/stormötet genom att kalla till workshop och/eller intressekoll.

  • intressekoll på vilka som är intresserade av att hålla på med media och dylikt.

 • välmåendegrupp/konflikthantering

  • Mandat och ansvar, hur säkerställer vi att rollen inte utnyttjas.

  • Föreslår ATT Anna och Joakim samlar ihop det material och beslut som finns och i möjligaste mån sammanställer en nulägesbild och om underlaget tillåter presenterar en modell. Presenterar och sammankallar vid behov ett möte med välmåendegrupp och/eller styrelse.

 • problem med kylning under sommaren

  • Samarbetsansvariga uppmanas/uppmuntras att se över och berätta om vilka problem som kan uppstå och eventuella planer för dessa scenarion. Detta för att kunna bidra till ett bredare tänk samt tips å ideer som andra kan dra nytta av.
 • Samarbetsansvarig. En efterlysning läggs ut på väggen för att fylla dessa platser-

  • Lasse-Maja

  • Dahls frölunda

 • Mängden man får ta själv, dela med sig till andra maträddare som har andra hämtningar?

 • hur hanterar vi populära ställe där alltid samma personer hämtar medan andra nya skulle också vilja prova?

  • begränsa antalet hämtningar?

  • biltransport ?