Artikel i GP om Kortedalas återvinningsbutik och Solikyl

Originally published at: https://solikyl.se/2021/artikel-i-gp-om-kortedalas-atervinningsbutik-och-solikyl/

Läs mer på GPs sida, följande länk: http://www.gp.se/1.38926236 Det vi håller på med är delaktighet på gräsrotsnivå. Om man skall få verksamheter att fungerar så måste man få med folk. Det här är inget krävande, Det här kan vem som helst göra. Vinsten är att det är bra för miljön och att det blir gemenskap…