Avstämningsmöte styrelse 2023-07-07

5 juli 2023 kl 19.45 Digitalt möte med styrelse

Närvarande: Anna, Bruno, Joakim, Lasse, Kristina, Maro, och en medlem för punkt 1

Ordf Anna, Sekr Kristina, Just Bruno

1 - Uppföljning med en medlem

Problemet är sena avbokningar som skapar problem för övriga i gruppen. Ideér bollas och vi för ett samtal med medlemmen.

Om inte sena avbokningar upphör får medlemmen avstå från att sätta upp sig. Eftersom det har fungerat bra på sistone kan vi tänka att det är löst. Kontakt tas med samarbetsansvarig för avstämning.

2 - Situation med en annan medlem

Anna tar kontakt med medlemmen för dennes syn på det hela. I övrigt kommer vi att avvakta med detta.

3 - Framtida samarbete med en butikskedja

Vi skulle önska ett mer konkret samarbete än det som vi har idag. Matsvinn finns. Vi kommer att ta ytterligare kontakt, kanske tillsammans med andra organisationer?

4 -Tidningskärror

Återkommer med detta efter sommaren

5- Behövs ersättare för en semesterledig samarbetsansvarig under sommaren?

Vi får som tidigare år hjälpas åt.

6 - INFO :

Returen håller hämtningar från Brogyllen flytande, och tar några från Dahls Sahlgrenska.

Hur det ser ut i framtiden kommer tas upp på lokalmötet i augusti

7 – En situation på ett annat utdelningsställe

Frågan bordläggs. Tas upp senare, om fortfarande aktuellt.

8 - Protokoll årsmöte och protokoll från Stormöte

En sista justering ska göras på årsmötesprotokollet.

Stormötesprotokollet är på G.

9 - Nästa styrelsemöte

Bestäms till lördagen den 5 augusti kl 15. Det blir ett fysiskt möte, men platsen är ännu inte bestämd.

Punkter åtm: Lokalmöten, ev ett stormöte

10- Övrigt

Vi kör träff i Azalea på fredag

Vi diskuterar hur mycket, och lämpligheten i att annonsera med foton på matsvinn

Arbetet med uppdatering av hemsidan framskrider.

Mötet avslutas 21:30

/