Dagordning lokalmöte 07/05 2020

Syfte med mötet: att skapa en bra struktur för volontärer att vara delaktiga i verksamheten, både med deras arbetsinsats och deras synpunkter så att man kan bestämma viktiga frågor tillsammans och i rätt sammanhang. Avsluta med att välja en arbetsgrupp vars huvudansvar är att bibehålla denna struktur.

  1. Per presenterar lite olika mötesteknik som vi ska använda. Incheckning

  2. En runda med tankar om vad som fungerar, inte fungerar, hur man kan förbättra hämtningar till Masthugget, delning mellan volontärer, själva utdelning, osv.

  3. Vad har en arbetsgrupp för ansvar och uppgifter och hur fördelas det?

  4. Val av arbetsgruppen.

  5. Nästa möte