Dagordning Styrelsemöte 01/05 2020

1 - Fejkanmälan och inspektion i Kortedala.

2 - Besluta om inköp, efter vi samlade förslag och önskemål (Se tråden Inköp till Solikyl)

3 - Konflikthantering och förebyggande. Aktuella konflikter hur vi ska göra långsiktigt för att förebygga dem.

4 - Hur kan vi få folk att vara mer delaktiga i att besluta rutiner, utdelning av mat osv. Det finns en del förslag och idéer att bolla. Exempel se nedan…

1 gillning

Sam skrev:

Jag tänker att det behöves diskussion lite kring rutiner i generell. T.ex antal hämtningar per månad i hela Göteborg.

Är det tillåtet att ta mat för sin nära och kära?

Hur ska det bemötas när en volontär åsidosätter rutiner och riktlinjerna gång på gång. Jag vet att det har vi bestämt kring detta genomförs inte på riktigt.

Det ska finnas ett tvingande medel för volontärerna för att aktiv delta i viss antal arbetsmöte, dels för att minska kommande missförstånd och dels för att ha ett relevant och godtagbart forum där bollar volontärerna hur ska samarbetet ske och utvecklas .

OSV…

Jag syftar mest på att öka på delegationer och komma åt ett miljö där fler känner sig delaktig.

1 gillning