Forum Solikyl

Dagordning styrelsemöte 07-08-2020

Här är mitt förslag till dagordning för nästa styrelsemöte. Lägg till punkterna om ni har…

1 - Hur ska vi hantera en samarbetsansvarig som vägrar att kommunicera och samarbeta med oss? Ska hen kunna fortsätta att tala i Solikyls namn?

2 - Nya volontärer - det finns för närvarande en halvorganiserade arbetsgrupp och förslag på att ändra sättet att ta emot nya ansökan, godkänna och välkomna nya volontärer i gruppen. Hur kan vi aktivera arbetsgruppen så att vi kan få flera att ta emot nya volontärer genom en tydlig process?

3 - Ta fram en plan för styrelsen att bearbeta (tillsammans med andra) de viktigaste frågor enligt verksamhetsplanen. Hur ska vi lägga upp arbetet framöver?

4 - Kommersen - hur ser framtiden ut? Kan/behöver vi skaffa nya lokaler?