Dagordning styrelsemöte 4 oktober 2019

-Mötet öppnas

-Val av ordförande, sekreterare och justerare.

-Förslag att vi ska ha olika teman vi lägger fokus på att förbättra oss på t.ex två månader åt gången. Vi kan börja med:

 • Använda bil mindre och hitta sätt att använda cykelkärror och handdragna kärror överallt där det är möjligt.

 • Lägga fokus på att hitta rätt plats för varje volontär att engagera sig på. Vi skulle kunna ha mentorer för nya volontärer, men inte enbart tänka på de nya, utan om möjligt hitta en optimal plats för alla att engagera sig.

-Få igång hangouts igen. Kanske efterlysa på karrot efter någon som vill annonsera + se till att det kommer dit nån mat (+kanske laga maten).

-Kurser i att cykla med cykelkärra. Dessa skulle då hållas på Omställningsverkstan.

-Kurser om matsäkerhet. Vi pratade en del om detta i våras men det har inte blivit av än. Dessa skulle också med fördel kunna hållas i Omställningsverkstan.

-Vi har en ingång i Angered. Lärjeåns trädgårdar är intresserade av att antingen ha ett kylskåp eller donera mat från restaurangen(eventuellt både och). Det finns också nån form av samtal med Ica i Angered och de verkar positiva. Vi bör efterlysa om någon som redan är med på karrot är intresserad av att starta upp där och om några är intresserade av att ingå i en lokalgrupp när vi hittat en eller flera som kan vara mer ansvariga. Sedan bör vi också skriva detta på hemsidan under ‘engagera dig’, att det finns en bra ingång till att starta upp i Angered om några vill dra i det.

–Komposthantering i Masthugget.

-Övriga frågor

-Mötet avslutas

Fyll på med fler frågor ni tycker ska behandlas på nästa styrelsemöte här i tråden.

1 gillning

Jag föreslår att vi börjar med:

 • En runda med uppdateringar om vad som har hänt senaste månaden (t ex möte på Kommersen, på Fixoteket, nya leveranser, nämligen Mölnlycke/Mölndal, och annat)

så att vi alla kan få ett överblick om vad som är på gång, vilka frågor vi skulle behöva prioritera, osv. Sedan:

Sedan skulle jag slå ihop första punkten med en bredd diskussion om arbetsfördelning inom styrelsen: vilka är motiverade av att jobba med vissa frågor, hur mycket tid varje person kan lägga på vissa saker och hur kan vi stötta varandra (ev få hjälp av andra volontärer). Jag tycker att det passar bra ihop med att hitta rätt plats för varje volontär och mentorskapet…

Andra punkter:

 • kontakt med Hemköp och nya samarbete: uppdateringar och hur vi jobbar vidare med ambassadörer

 • kylskåp i Högsbo-moskén: ska vi boka ett möte med ansvariga och göra det officiellt?

2 gillningar

Flera punkter, håll till godo;

 • Uppläsning & ev. justering av föregående mötesprotokoll bör alltid vara med!

 • Mediakontaktpolicy? På förekommen anledning då både journaliststudenter & nu Svt dykt upp spontant på leveranser på Kommersen & Lasse-Maja & bl.a. filmat folk så känns det som vi borde ha regler för hur vi hanterar detta & mitt förslag är att alla sådana kontakter bör gå genom styrelsen &/eller via utsedda pr-representanter från den media/pr-grupp som bl.a. Joakim & jag är intresserade av?

 • Kommande eventförfrågningar? Viktigt att vi svarar på & ser till så vi deltar i för vår sak viktiga event framöver såsom de som är kopplade till win-winpriset till franske matsvinnslaglobbyisten, t.ex. Caminos framtidsdag tema matsvinn på operan 30/10 & prisutdelningsmässan?

 • Avhopp förtroendeuppdrag? Både vår revisor Sandra & styrelseledamoten Andrea hoppade tråkigt nog av sina uppdrag samtidigt & frågan är nu hur man hanterar detta? Inte bra att folk bara hoppar av utan föregående varning & det behövs då verkligen en valberedning som kan ta hand om den delen…

 • Nya kylskåpsplaceringar? Vi behöver hitta fler lösningar t.ex. i Guldheden då vi snart får fler Hemköp att hämta från…

 • Frysarna på Kommersen? Vi har nu 5 nya frysar på Kommersen som helst behöver försvinna därifrån, jag föreslår att vi skänker alternativt samarbetar med Resursrestaurangen/Msf om kanske 2 av dem i alla fall? Vi behöver väl annars snarare hitta fler kylskåp & kyl/fryskombos framöver?

 • Studiecirklar Studiefrämjandet? Bra om vi kan visa goodwill gentemot Studiefrämjandet som trots allt bidrar med en del samarbetslösningar på t.ex. Kommersen genom att generera lite studiecirkelstatistik & kanske lite kurser i livsmedelshantering, matsvinnsförädling & hantering av digitala verktyg som t.ex. Karrot?

Mvh revisorn

1 gillning

Trist att du, @Lybeck, formulerar det som att det är tråkigt att jag hoppade av utan föregående varning. Ibland händer det liksom saker i ens liv som en inte riktigt kan förutspå. Jag tar illa vid mig faktiskt.

Andrea, jag tolkar det som att han menar att det kan bli problem när någon försvinner hastigt från styrelsen utan att ha möjlighet att förbereda och lämna över under en viss tid. Inte riktat till någon, särskilt inte dig då det inte fanns möjlighet för dig att meddela i förväg om jag förstått saken rätt.

1 gillning