Dagordning till Arbetsgruppsmöte 9 april 2020 kl 19.00 Omverkstan

Punkterna inte i någon speciell ordning…
Välja in några fler alt nya arbetsgruppsmedlemmar
Verksamhetsplan - där roller och uppdrag framgår
Volontärskyl/frys
Justera tider för hämtningar
Öppna upp fler samarbeten/hämtningar

Några förslag har inför morgondagens arb.gruppsmöte kommit in från medlemmar:

*Utdelning vid lämningar Omverkstan/utomhus
För att inte alltför många maträddare ska samlas runt borden – utan lämna området så snart som möjligt - bör vi återgå till tidigare rutinen med att de som hämtar på Linné resp Masthugget får ta del av det som hämtas upp på den hämtningen som de är uppskrivna på, dvs att maträddarna inte stannar kvar för att ta del av allt som sorterats.

*Utdelning/utomhus
För att så många som möjligt av maträddarna ska kunna ta del av hämtningar:
Att endast två av de tre gånger som utdelning sker per vecka görs till besökare. Den tredje dagen, t ex en tisdag, görs antingen på måndag eller onsdag – då är CK tomt och heller inga besökare, så det blir bara maträddarna där. Hämtningen som görs rensas och delas ut till maträddarna som gör dem, de som tillhör någon riskgrupp, de som medverkat mycket som värdar (eller de som vill ha och behöver…?)

*Vi får respektera att vi inte sätter upp oss på fler än 5 hämtningar på Linné resp Masthugget, för tydligen slarvas det med det.

Hej på er! Det visade sig vara endast två medlemmar (av sju) som kunde närvara, så vi senarelade i all hast mötet två veckor. Det går bra att lägga in fler förslag till punkter liksom att föreslå annat datum än om två veckor.

Lite försenad info :smiley: Eftersom vi inte är fulltaliga i gruppen skjuts arbetsgruppsmötet fram två veckor, alltså till 7 maj.