Forum Solikyl

Foodsharing Stockholm

Originally published at: Foodsharing Stockholm – solikyl.se

Konceptet håller på att sprida och förankra sig i olika städer. Läs mer om våra vänner i Stochholm: Foodsharing: ”Vi gör matsvinnet synligt” Blir du inspirerad och vill starta ett maträddningsinitiativ där du bor? Läs mer på matraddning.se