Forum Solikyl

Forskningssamarbete

Hej! Jag delar detta som jag skickade till Bruno igår så alla kan se. När andra grupper har hoppat på, informerar jag er. Om ni vill använda mig på något sätt (t.ex. be mig att söka information eller skapa relationer med andra grupper annanstans) är det bara att höra av er…

On 2019-08-20 19:02, Robin Biddulph wrote:
Hi Bruno,

I hope you have had a good summer! I am back in action and hope even to do some food-saving soon, as well as getting going with the research collaboration! Below, is a slightly more formal invitation to participate in the SAFE Göteborg research cooperation. If it works for you, perhaps we could meet up some time soon and discuss?

Inbjudan: SAFE Göteborg samarbetet.
SAFE Göteborg är ett forskningssamarbete etablerat under paraply projektet Mistra Urban Futures. SAFE Göteborg försöker dra lärdomar från erfarenheter av organisationer och initiativ som har jobbat med att minska matsvinn och/eller att distribuera oanvänd mat på ett rättvist sätt.
Innan slutet av 2019 är mitt mål att skriva en kort rapport som dokumenterar erfarenheter från ett antal (6) sådana organisationer/initiativ. Jag vill också skapa tillfällen för deltagare inom de olika organisationer och initiativ att diskutera hur dessa erfarenheter kan användas som grund till mer omfattande strategier för hela Göteborg i syfte att minska matsvinn och säkerställa rättvist tillgång till mat för alla.

I denna utsträckning det finns konsensus kring rapportens slutsatser, skulle den kunna vara samförfattad och innehåller rekommendationer till andra aktorer inom staden.

Jag vill därför ställa några frågor:

  1. Är din organisation/initiativ redo att samarbeta i detta projekt?
  2. Vem ska kontaktpersonen vara?
  3. När det gäller diskussioner, har ni preferenser (fysiska möten under arbetstider, fysiska möten utanför normala arbetstider, digitala chattar)? Skulle din organisation kanske vilja vara värd för ett möte vid något tillfälle? När jag har fått alla bekräftelser vill jag gärna ha en första träff vid slutet av augusti/början av september.
    Jag jobbar som ensam forskare i SAFE Göteborg, men in Storbritannien finns SAFE Sheffield/Manchester, där Dr Charlotte Spring är en bra resurs (hon har lång erfarenhet av mat frågor både som aktivist och forskare). Jag hoppas under de kommande 4 månader kunna leverera något som är värdefull för alla deltagare. Och om processen går bra och det finns intresse, vill jag gärna att vi behåller nätverket och samarbetet efter projektet har formellt tagit slut.

Tacksam för alla dina svar och synpunkter!

Med vänliga hälsningar,

Robin

(SAFE är en förkortning för den engelska Self-organised Action for Food Equity. I Sheffield-Manchester används ART – Action Research Team – för att beskriva det aktiva samarbetet mellan praktikerna och forskarna).

Robin Biddulph
PhD

Associate Professor of Human Geography
& Coordinator, International Visiting Professor Programme
School of Business, Economics & Law
University of Gothenburg

Postal address: P.O. Box 625, 405 30 Gothenburg

Telephone: +46 786 1397 (office); +46 768 638291 (mobile)

Personal Homepage: http://www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xbidro

2 Likes

Hej Robin!

Det låter jätteintressant - särskilt om arbetet kan resultera i att arbetet mot matsvinn i Göteborgsområdet intensifieras, för som det är nu verkar det vara väldigt fragmenterat och ojämnt. Personligen tycker jag absolut att Solikyl ska delta i projektet. Jag kan också tänka mig att vara kontaktperson, men om någon annan gärna vill så går det bra för min del. (För formella möten är det naturligtvis bäst om så många erfarna maträddare som möjligt är med.) Jag sitter i Solikyls styrelse det här verksamhetsåret också, ifall det är nåt som behöver kommuniceras med styrelsen.

1 Like

Hej Andrea. Tack för detta. Har du tid att träffas någon gång? (Jag kan hänga med & hjälpa till när du gör en hämtning om det är lättast). Mitt nr är 0768 638291. Det blir intressant att diskutera projektet med dig oavsett du blir Solikyl kontaktpersonen eller inte :slight_smile: