Förslag till dagordning för nästa kommersenmöte, förslagsvis i september

Dagordning till nästa kommersenmöte/ev. frågor att rösta om

 • Hur många platser ska vi ha på Masthuggethämtningar, 4 eller 5.

 • Ändra längden av Linnéhämtningen till 30 minuter.

 • Att maträddarna bör dela upp maten tillsammans med värden så att personen som skriver upp sig som värd blir belönad också.

 • Öka antalet masthugget-hämtningar per vecka? Gärna då ha ett större städansvar kopplat till en fjärde hämtning.

Ändringar av tiderna
Ändra tiderna till:
-Hemköp Linné 16:20 - 16:50, Hemköp Masthugget 16:50 - 18:00 på tisdagar och torsdagar, och Linné 13:20 - 13:50, Masthugget 13:50 - 15:00 på lördagar.

-16-16:30 på Linné och 16:45-18:05 då på Masthugget vardagar respektive 13-13:30 & 13:45-15:05 på lördagar

-Andra förslag

Översyn av rutin för Linnéhämtningen

 • Vi kan bestämma att vi ska vara mer strikta på att en ska hålla sig till tiderna, och inte bestämma en annan tid mellan de som är uppskrivna.

 • Linnéhämtningar levereras till kommersen istället för som nu till baksidan Hemköp Masthugget.
  Vi skulle kunna lägga hämtningstiden för Linné samtidigt som Masthugget, sedan levereras maten från Linné också till kommersen, och det räcker med att en person från båda hämtningarna har nyckel. Då får de som hämtar från Linné också en del av ansvaret för att plocka iordning och städa på kommersen, vilket är mer rättvist.

 • att de som skriver upp sig på linne automatiskt också står på masthugget

Vem skall vara ansvarig för att plocka in i kylskåpen och städa efter att kön har tagit?
-Värden. Isåfall bör den som är solikylvärd också få förtur till maten.
-Hämtarna som är uppskrivna på masthugget. Isåfall måste dessa stanna en stund, och plocka undan efter ruschen när CK öppnar.
-Något annat förslag? Hämtarna som är uppskrivna på Linné?
-När ingen värd är där då?

 • Vill vi bilda en arbetsgrupp för frågor som rör dessa två hämtningar. Jonas, Kexin, jag, Sam borde vara intresserade av att va med i denna, och även eventuellt Anna, Gopi, Bochra, Kristina, Daniella. Då blir det mer tydligt vilka en ska diskutera dessa frågor med.

 • Hur löser vi frågan om kompost från Masthugget långsiktigt?


Jag har också fått in fler förslag efter att jag skrev ihop denna dagordning, kommer ta med dem när mötet blir av.

2 gillningar

Fortsätter diskussionen från Förslag till dagordning för nästa kommersenmöte, förslagsvis i september:

Några punkter som rör Ove, bonden som sköter komposteringen. Dock bör vi införa/ändra rutinen redan från kommande lördag den 14 sept, men det löser vi säkert!

När blir mötet då? Eller finns inget datum ännu?

Kolla framadaten som finns länk till på stora väggen på karrot, bara tre personer som svarat än, men enligt det så blir det nu på fredag. Någon annan än jag får va mötesunderlättare/ta störst ansvar för detta möte, och gärna också jaga fler maträddare att delta på det.

@kristina @Lybeck @Kexin

Ok. Om ni inte blir flera då behövs det ingen underlättare. Jag kan påminna folk på Karrot om ni bestämmer ett datum. Kanske så kommer det flera…

Kommer inte @Lybeck och Sam att delta förresten?

Jag vet inte. Det vore bra om de deltog. Orkar du be dem att svara vilka dagar de kan?