Forum Solikyl

Förslag till stadgeändring: styrelsens ansvar

Årsmötet närmar sig och jag vill lägga fram ett förslag, och främst starta ett samtal, om hur verksamheten ska styras mer demokratiskt av alla engagerade. Förslaget är fortfarande en skiss och kan förändras utifrån vad ni säger, men syftet är främst att kraftigt begränsa styrelsens uppdrag till att vara en underlättare för engagera folk i demokratiska processer. Detta innebär i praktiken att högsta beslutsfattande organ efter årsmöte blir egentligen öppna månadsmöte för alla som är aktiva, följd av olika arbetsgrupper och lokala grupper.

Motivering och bakgrund

Trots att styrelsemötena alltid varit öppna, så är det samma människor, flera med personliga konflikter emellan, som deltar i styrelsemötena, inklusive några styrelseledamöter som fattar beslut i slutända. Trots att majoriteten av styrelsemötena historiskt sett har kommit fram till olika beslut genom mycket samtal och konsensus bland alla närvarande (oavsett ledamot eller inte), så kan makten i styrelsen lätt missbrukas. Och jag anser att det har faktiskt missbrukats (ibland avsiktligt, ibland inte).

Rättelse: efter några månader, med facit i handen, inser jag att problemet uppstod främst pga. en enskild ledamot som nu är utröstad av Solikyl. Övriga ledamöter agerade i enlighet med sitt uppdrag och några försökte aktivt bromsa den negativa utveckling som en ledamot orsakade.

Ända sedan jag grundade Solikyl så var det tanken att verksamheten skulle skötas så jämlikt och demokratiskt som möjligt, och anledningen till att det finns en förening och en styrelsen har varit mest av en tillfällighet, för att kunna skriva på samarbetsavtal osv… Tyvärr tog vi som skapade föreningen inte så mycket hänsyn till hur vi ville skriva en stadga som skulle passa vår verksamhet och värderingar, eftersom vi såg föreningen mer som ett verktyg för att underlätta en rörelse. Den här idén har åtminstone funnits på stadga från början, se paragraf 2 om ändamål:

att stödja alla som vill medverka i detta ändamål, oavsett medlemskapet.

Tyvärr har det varit alldeles för mycket fokus på vad styrelsen ska diskutera och bestämma, och väldigt lite fokus på att stötta folk i att samtala, komma överens och vara mer aktiva i verksamheten i annat än att bara hämta och dela ut mat, dvs. göra det möjligt för folk att aktivt ta del i hur Solikyl utvecklas och förändras. Förra styrelsen har gjort ett försök åtminstone med att skapa olika arbetsgrupper (välkomstgruppen t. ex.) men i år verkar det som att frågan om arbetsgrupper kom väldigt sent och ändå begränsad till styrelsekretsen. Lokala möten har också varit sällsynta på många stadsdelar (inte direkt styrelsens fel menar jag, men kanske hade man kunnat vara mer drivande?) och ett förslag till stormöte har lagts ner.

Av någon anledning så har styrelsen ägnat sig väldigt lite (eller inte alls?) åt att försöka engagera flera i viktiga frågor. Med detta sagt vill jag inte anklaga styrelseledamöter för att ha gjort ett dåligt jobb.

Rättelse: anklagelser har senare (mycket efter jag skrev detta) förts fram mot en enskild ledamot och denna blev utröstad av medlemmar.

Jag beundrar fortfarande ert engagemang och viljan, och hoppas att ni fortsätter vara aktiva med det bästa ni kan erbjuda! Det hänger inte så mycket på individer (trots att var en en har sitt ansvar i detta), utan jag tror att det inte har funkat bra mest pga. gruppdynamiken å ena sidan (präglad av många konflikter under ytan) och otydligheten i styrelsens uppdrag å andra sidan.

Rättelse: mycket hängde faktiskt på en enda person

Därför tar jag fram detta förslag till ändring av stadga och hoppas att det kan vara en bra utgångspunkt till nästa verksamhetsår.

Förslag till stadgeändring

Ändra punkt 10, till följande:

Styrelsen ansvarar för att skapa demokratiskt deltagande och engagemang i maträddningsverksamhet så att den sköts på ett solidariskt, transparent och inkluderande sätt. Det åligger styrelsen särskilt att:

- samordna eller stötta samordning av öppna månadsmöte för de aktiva i maträddningsverksamheten.

- följa upp olika gruppers arbete, skapa och sammankalla arbetsgrupper vid behov

- vägleda och följa upp dem som vill etablera lokala grupper i olika delar av staden och landet

- underlätta den solidariska maträddning med kunskap, kontakter, material, metoder och, när det verkligen behövs, pengar

- tillse att för föreningen gällande riktlinjer och överenskommelser iakttas