Forum Solikyl

Guide för introduktion av nya volontärer

Guide för introduktion av nya volontärer

 • Kul att du vill vara med i Solikyl!
 • Hur hittade du Solikyl och vad gör att du vill vara med?
 • Vad vet du om Solikyl?
 • Solikyls syfte:
  • Miljöorganisation och inte välgörenhet
  • Ideellt och ingen får betalt, ingen får ta emot ersättning
  • Maten får inte säljas eller ges till vinstdrivande verksamheter
 • Solikyl:
  • Diversifierad grupp, många olika personer
  • Krockar och konflikter kan uppstå
  • Platt organisation utan hierarki, alla har lika mycket att säga till om allt
  • Inget krav på hur ofta man hjälper till
  • Olika sätt att hjälpa till: Hämta mat, dela ut/vara värd, övriga insatser
 • Hämtningar:
  • Rutiner på aktuell hämtning
  • Vad är lika mellan olika hämtningar/platser
  • Vad skiljer sig mellan olika hämtningar/platser
 • Karrot:
  • Finns rutor där man kan boka in sig, ofta flera per hämtning
  • Vissa hämtningar behöver man kontakta ansvarig innan första medverkan
  • Läs beskrivningar
  • Mail från karrot till din mail är inte nödvändigtvis riktat till dig
 • Allmänna hämtningsregler:
  • Kom bara till en hämtning om du är uppskriven på karrot.
  • Om du måste avboka dig senare än 24 h innan hämtning, meddela på karrot och helst hitta någon annan som kan ta din plats.
  • Vänta alltid på övriga hämtare innan du går in i butik. Meddela övriga hämtare om du är sen.
  • Jätteviktigt att alltid vara trevlig och tacksam till butikerna!!
  • Ta inte någon mat om du är osäker på om den är till oss. Fråga alltid vid osäkerhet!
  • Sortering av mat till sig själv sker aldrig i butiken.
  • Viktigt att läsa på och uppdatera sig om rutiner för olika hämtningar, alla butiker har olika regler och de kan behöva ändras
  • Läs riktlinjer för maträddare och titta igen då och då
   Riktlinjer maträddare – solikyl.se
 • Ta hand om maten:
  • Volontärer har första tjing på maten
  • Hur maten fördelas mellan volontärer skiljer sig mellan platser, ibland strikt, ibland kommer man överens med de närvarande, solidariskt och öppet
  • Skillnad på ”sista förbrukning” och ”bäst före”, en av dom får vi INTE dela ut
 • Forumet
 • Fadderskap/Kontaktperson under inlärningstiden

Samarbeta öppet och solidariskt, kommunicera direkt med dem du har åsikter om eller oklarheter med istället för att prata bakom ryggen, så undviker vi konflikter♥