Forum Solikyl

Introducerna maträddare från Älvägen

Fick följande SMS på Soikyl-nummret, någon som samordnar hämtningar king Älvängen kanska kan kontakta Jonas och introducera? @carina @marie

1 gillning

Jag kan kontakta honom, vi är i behov av viss hjälp någon dag i veckan!

Jag ser gärna att ni antingen lägger upp hämtningar på vår Karrot-grupp eller skapar en egen grupp där, @marie-eriksson. Detta med anledning att hålla det mer öppen och tillgänglig för andra som vill delta. Om verksamheten hänger på att det är några få som kan hämta då blir det inte hållbar på sikt. Karrot gör det lättare för en grupp av flera att självorganisera och för folk att hitta till er.