Forum Solikyl

Lokalmöte Frölunda/Tynnered, 10 dec 2021

Lokalmöte, Frölunda/Tynnered, 10 dec 2021

Närvarande: Joakim, Said, Jerry, Martin

Ordförande, sekreterare: Joakim. Justerare: Jerry, Said

Diskussion kring problemen med att för lite mat går till allmän utdelning pga. corona.

Försök till lösning: En gemensam utdelning vid ett tillfälle för utvärdering, utomhus

utanför M43. Efter det diskuterar vi fortsatta utdelningar utomhus, när vi ser hur

första gången gick.

1 gillning