Lokalmöte Västra Frölunda/Tynnered 20 dec 2023

Lokalmöte Västra Frölunda/Tynnered 20 dec 2023, online

Deltagande: Jerry, Therese, Morgan, Anna, Joakim

Joakim Sekreterare
Morgan Ordförande
Therese, Anna Jerry - Justerare

- Vilka är kontaktpersoner för nya ställen?

Johan är ny kontaktperson för Vardagsrummet, tillsammans med Joakim. I övrigt inga ändringar, men då fler behövs så kommer nya att få bli kontaktpersoner så fort möjlighet finns.

- Hur hanterar vi problem med personer i kön som skapar oordning?

Försök med nummerlappar införs. Frivilligt för de som tar hämtningen att tillämpa.

- Ska systemet med en person som sätter upp sig och väljer den andra ändras till två rutor, så vem som helst kan sätta upp sig?

Systemet med en post var ett första tillfälligt system men det behöver finnas kvar tills vidare, tills det inte längre finns oroligheter vid utdelningarna. Det finns behov av tryggheten att själv välja medvolontär för hämtningen.

- Vad bör vi ha för kommunikationskanal?

Karrot är tänkt som kommunikationskanal för att även andra ska kunna följa vad som sägs och bestäms, så vi jobbar på att få alla att kunna använda det så gott de kan.

- Kan vi utöka med dagar/ställen?

Vi avvaktar då vi inte var så många på mötet.

Mötet avslutas.

1 gillning