Lokalt möte Högsbo, Pennygången 50, 2024-04-05, kl. 17.30

Närvaro
Jessica, Michéle, Mia, Sofia

TORSDAGAR
-när sista personen gått in i köket och passerat brödet så ställs brödet ut i “stora rummet” och besökarna får själva samsas om, och dela upp brödet (brödet är första “stationen” innanför köksdörren).
-om det är fler än två personer kvar som vill “gå igen”, när sista lottade personen är klar i köket så lottar vi ytterligare en gång. För den omgången är det alltså kvar allt som lämnats efter första lottningen, utom brödet.

LASSE-MAJA
Tänk på att följa rutinerna. Var trevlig, gå inte in bakom disken, följ rutinerna.

ICA HÖGSBO
Buss 65 stannar både på Axel Dahlströms torg och på Högsbohöjd. Så att åka den med maten vid hämtning är ett alternativ till att släpa vagnarna upp för backen. Den går dock inte särskilt ofta, så det är viktigt att hålla koll på tidtabellen.

ICA HÖGSBOHÖJD
Ingen förändring.

1 gillning