Möte kring val av arbetsgrupp för vår Lokal i Kommers/omställningsverkstan

Hej!

Jag föreslår att vi har ett möte kring den arbetsgrupp och kommunikationslänk studiefrämjandet önskar ha med oss gällande lokalen i kommersen. Alla som är intresserade är välkomna. Bjud gärna in fler som kan vara intresserade.

Jag tror vi behöver komma överens om hur vi vill att den här gruppen skall se ut och fungera.

Gruppen/personen/personerna kommer som jag förstår det:

  • Vara en länk för information till alla som är i omverkstan
  • Förmedla input inför de nya lokaler och temporära lokaler

Jag föreslår ett möte:

Söndag 24:e November i Omställningsverkstan 16:00 - 18:00

Ämne: Arbetsgrupp/kommunikationslänk till studiefrämjandet, kommersen 2.0, Övergången till de nya lokalerna + övriga punkter

Jag tycker vi först och främst ska tänka över hur vår optimala situation för oss skulle se ut och hur vi vill att vårt samarbete med studiefrämjandet skall se ut.

Obs enligt mig helt kravlöst att bara vara med på mötet och uttrycka sig lite!!

Kram