Möte på Kommersen 17:e jan kl 18

Efter en del problem med rutinen och missförstånd mellan maträddare så bestämde vi på styrelsemötet att alla som brukar hämta på Hemköp till Kommersen och som inte varit på möte de senaste tiden ska komma till ett möte som ett krav för att fortsätta.

Därför ska Sam, Shirin, Emelie, Kexin och jag ta ett möte på Kommersen den 17e kl 18. Alla andra intresserade är välkomna!

Ska försöka komma till Masthugget-mötet på torsdag. Om jag inte hinner så ville jag skriva några saker om hur jag har sett att det fungerar med hämtningarna till kommersen nu(läs gärna kommentarer till upphämtningar också).

Den nya rutinen vi har när vi kommer fram till kommersen är att vi ställer bananlådor ovanpå sina lock på golvet så får folk ta, och sen efteråt ställer vi in det som är kvar i kylskåpen. Varje gång hon är där hjälper Vita till att städa, plocka in, prata med de andra som hämtar, och ofta hjälper också någon mer av de som hämtar till. Om vi är där tidigt kan vi ställa fram lådorna innan folk kommer in. Om vi kommer dit sent så får de ta av det som är kvar i kylskåpen först, och sedan ställer vi fram lådorna. Det fungerar väldigt bra enligt mig. Det är allmänt bra stämning, flera som tar mycket, men alla är vänliga och hjälpsamma mot varandra.

På själva hämtningarna på de båda hemköp, speciellt masthugget, verkar det som att det också är ett problem att de som skrivit upp sig inte dyker upp alls. Kexin får ta väldigt stor del av jobbet, och hon har några gånger lämnat vissa lådor oigenomgångna, vilket inte är konstigt när hon får göra det mesta själv, men så ska det ju inte va.

Jag tycker vi ska öka antalet platser som går att skriva upp sig på masthugget. Sex eller sju vore bra. Det är värre om det är för få än för många på dessa hämtningar.

Jag har ju tryckt på att vi ska hålla oss till regeln att man tar till sig själv när en kommit fram till stället en levererar till, men jag har börjat undra om det kanske faktiskt e bra att ha det som det är nu(iaf just på kommersen). Om vi sorterar ut det vi själva vill ha redan på hemköp så behöver ju inte de som kommer o hämtar stå o vänta medan vi sorterar ut vårat, och det går smidigt att bara ställa fram lådorna. Vissa gånger har vi lämnat vårat i kylrummet på hemköp och tagit det sen när vi lämnar tillbaka kärran. Jag kan inte se att det skulle fungera bra på nåt annat sätt än att alla gör likadant och har kommit överens om det, men jag har släppt att det skulle vara viktigt att vi sorterar ut till oss själva på kommersen och inte på hemköp. En förutsättning är att alla hjälps åt att sortera all mat och har en öppen kommunikation.

Om en är med på båda hämtningarna och följer med till kommersen och sen lämnar tillbaka kärran efteråt så tar detta flera timmar. Att slå ihop båda hämtningarna är enligt mig en väldigt dålig idé, för att va med på de då så måste en lägga tre, fyra timmar på det. (Jag kanske har tid med det, men det är inte alla som har). Det är dåligt att en måste antingen lägga en halv dag på att göra upphämtningar, eller inte alls. Att bara göra masthuggethämtning tar också lång tid. Det vore kanske en rimlig lösning att dela upp i olika pass t.ex. 13:40-15 och 15-16:30, eller 13:40-14:20, 14:00-15:00 och 14:50-16:30(senaste passet blir inte alltid så sent) och sen får en skriva upp sig på ett eller två av dessa pass utefter vad en har tid med. (Då skulle nog t.ex. Sam och Kexin skriva upp sig på det tidigare och Ann på det senare passet). Om saker är överenskomna att de ska va på ett visst sätt så blir det mindre frustration, och då skulle en även kunna se på karrot att det behövs fler som tar ofta det andra passet och fler skulle kunna komma in och hjälpa till då.

Det borde vara en fråga på mötet vilka tider som vanligtvis passar bra för de som oftast är uppskrivna på hämtningarna, sen kanske vi kan anpassa tiderna, eller olika pass, efter detta.

Bra! Hör av dig om du kan, för jag ville gärna boka ett annat möte om Karrot och Cykelköket till den tiden som jag måste ha den här vecka. Annars så får jag komma på det och jag kan ta med dina punkter.

Jag håller med om nästan allt. Vi hade bestämt förut att det inte skulle vara så att man fick plocka till sig själv i butiken (och visst går det att besluta annorlunda) därför att många andra klagade att det var några som kom och bara plockade till sig själva utan att hjälpa till hela vägen. Om man kommer lite innan öppettider till Kommersen och alla hjälps åt då hinner man plocka till sig själv där i lugn och ro. Kanske skulle man behöva ändra hämtningstid då, jag tycker det är bäst att fråga dem som brukar hämta.

Och jag tycker inte heller att lägga till flera platser på hämtningen är en lösning, eftersom det finns tillfälle när det kommer väldigt många (anmälda + extra) och det blir ganska stökigt. Lösningen är att vara hårdare mot dem som sviker sitt ansvarstagande och jag ska föreslå att vi alltid rapportera sådana problem (när någon inte dyker upp eller kommer väldigt sen eller inte hjälper till med allt) på feedback-funktionen i Karrot, till varje hämtning. Då kommer vi få en väldigt tydlig bild av vad och vem som är ett återkommande problem och kunna ta det därifrån.

Trevligt att höra annars att stämningen är bra på Kommersen! Utlämningen har blivit mycket annorlunda från Vegagatan uppenbarligen. Det lönade sig att inte posta matbilder överallt på Facebook.

Jag känner att jag är den som har klagat mest på att folk sorterar till sig själva i butiken, jag har sagt det varje gång vi pratat om det, men nu har jag släppt det. Saken är den att det ofta är så mycket att sortera att vi kommer dit efter att CK har öppnat, och då kan en ju också sortera ut till sig själv, men det e inte så smidigt(jämför Vega tidigare), om vi kommer dit innan är det bättre, ja. Att ändra hämtningen till tidigare för att lösa problemet är dock en dålig lösning för då måste verkligen någon ha nyckel. Som sagt, jag har tyckt det förslaget e bra hela tiden, men nu tycker jag bara vi får komma överens om något och hålla oss till det.

Har du varit där när det bara e två personer, det e mycket sämre än om det vore åtta. Personalen på hemköp är positiva till oss, så jag tror inte att de stör sig överdrivet mkt även om vi e många nån gång ibland.

Om du vill föreslå ett system där de som inte sköter sig blir rapporterade så får du göra det, jag tror inte det bidrar till ett bra samarbete mellan oss.

Har du några kommentarer på mitt förslag om olika pass för Linné-Masthugget-Kommersen, för att dela upp vilken tid en ska va där istället för till vilka ställen en ska gå till? Kom att tänka på denna lösning efter gårdagens hämtning bara, och får gärna feedback på vilka nackdelar det kan ha.

Och var kanske överdrivet negativ till att rapportera folk som inte dyker upp etc, men, …det är inte en lösning i sig självt.

Du vill att jag ska hålla mötet? Som jag skrev, jag är inte säker på att jag ens har tid. Men då menar du att jag kanske har nåt konstruktivt att bidra med, kanske?

Jag upplever inte att det tar så mycket tid så som du beskrev, speciellt om man tar bara Linné. Spontant känner jag att det skulle krångla till. Men bäst att vi frågar andra…

Att rapportera t ex på en feedback att “personen X kom aldrig” är inget konstigt. Det är bara att beskriva en fakta utan att döma direkt (kanske personen i frågan dök inte upp av en väldigt bra anledning, men om man ser det som ett återkommande mönster, då får man väl konstatera att personen inte gör det rätt)

Bara om du hinner… När får du redo på det? Jag är beredd att ta det annars. Självklart kan du bidra, du har varit med på flera hämtningar senaste än jag.

Får reda på det imorn

Ja, det är bäst om vi frågar alla som är med på hämtningarna regelbundet.

Bara Linné tar inte mkt tid, nej, det stämmer. Men eftersom det finns ett problem så kanske detta kan va en lösning. Bättre med något krångligt än något som inte stämmer med verkligheten. Jag tror att just tiden kan vara ett problem för flera. Att det tar lite tid och att det ska finnas få platser att skriva upp sig på motsätter ju varandra åtminstone delvis. Med dessa pass så skulle ju också det första passet vara längre än bara linnehämtning är nu… Men jag vet inte, det är en idé, vill gärna diskutera den. Inte just inatt dock, ska gå o sova nu.

Jag har tid på torsdag.

1 gillning

En fråga som skulle kunna vara relevant: Hur skulle studiefrämjandet ställa sig till att vi hade kodlås för att komma in på kommersen/förvarade en nyckel någonstans i ett skåp låst med kodlås som alla volontärer kan komma åt?

Bara om vi gör det informellt. Jag såg idag deras kontrakt som man måste skriva under för att få nycklar och det står att man inte får låna ut. :unamused:

En till diskussionspunkt: vilka skyltar ska vi sätta upp för att hålla ordning på plats och uppmuntra andra att hjälpa till?

Du o Tomasz pratade väl om nåt speciellt skyltsystem. Det lät bra. Till att börja med: Städa låda med gamla kryddor etc och häll över i nya burkar; städa kylskåpen; skaffa fler godisburkar(eller ännu hällre, fler kastruller); gör något åt alla flyttlådor; sortera skruv; (åk till brunnsbo o håll öppet, nej det passar inte så bra på masthugget, men). Det bör vara en lista en kan lägga till på när något dyker upp.

Lägger till det som en punkt på min lista med frågor.

Det borde dock vara rimligt att sätta upp en lapp någonstans på kommersen att på MBB finns 3Dskrivare, vanlig skrivare, symaskiner, verkstad osv så åk dit!

Frågor till mötet:

 • Vilka tider passar bra för var och en att göra hämtningar på?

 • När tycker ni vi skall sortera ut mat till oss själva? På hemköp eller när vi kommit fram till kommersen?

 • Hur många platser skall det finnas att skriva upp sig på till masthuggethämtning?

 • Hur ställer vi oss till att dela upp hela kedjan linné-masthugget-kommersen i pass(så att en ska vara med och hjälpa till en viss tid och sen kan man gå)? Exempel på pass: 13:40-15 och 15-16:30, eller 13:40-14:20, 14:00-15:00 och 14:50-16:30(senaste passet blir inte alltid så sent)

 • Hur ställer vi oss till att dela upp oss i olika team? Dessa skulle då ha ansvar tillsammans för vissa upphämtningar, och ett annat team ha ansvar för andra upphämtningar, exempelvis varannan vecka eller en viss veckodag.

 • Hur fungerar samarbetet med bonden som tar det sista som även vi lämnat på hemköp masthugget? Har han önskemål om att vi lämnar något speciellt? (Isåfall skulle detta kunna vara med i våran rutin.)

 • Vilka skyltar ska vi sätta upp för att hålla ordning på plats och uppmuntra andra att hjälpa till?

Riktlinjer:

 • All mat som butiken lämnar till oss måste sorteras, och alla som är med på upphämtningen hjälps åt med detta.

 • Vi kommer överens om när vi ska sortera ut till oss själva, och sen håller sig alla till det.

 • Det är inte sjysst att skriva upp sig på en upphämtning och inte dyka upp. Avboka med så stor framförhållning som möjligt om du ser att du inte kommer hinna, och kontakta gärna någon av de andra maträddarna om du avbokar dig bara någon timme innan.

 • Vi kan lägga till fler riktlinjer på mötet om vi känner att det behövs.

Vi bör också tillsammans börja skriva på ett nytt dokument med rutin för hämtningarna från Hemköp Linné och Hemköp Masthugget.