Forum Solikyl

Om kategorin Allmänt

Vad är detta forum?

Vi organiserar oss här för att rädda mat! Läs mer på solikyl.se. Upphämtningar koordineras på Karrot :carrot:.

I denna kategori har vi allmänna diskussioner om hur vi fungerar och bör göra som rörelse och förening. Här annonseras möte och är också platsen för nya människor att presentera sig själva.

Jag vill bli maträddare, ambassadör, volontär…

Då är du välkommen att presentera dig själv, hur du vill delta och bara vänta på ett svar från oss (i egen kategori).

Välkommen!