Forum Solikyl

Om kategorin Dokument, Material & Resurser

Vi lägger upp här all material som finns om Solikyl: broschyrer, affischer, presentationer, bilder, grafiker, osv.

(allt delas under Creative Commons licens Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International - CC BY-NC-SA 4.0)

Här kan vi också tala om anordning av resurser för maträddning: kylskåp och frys, transport som kärra eller :bike: , matlådor osv.