Protokoll Extrainsatt styrelsemöte med anledning av corona-viruset 20/3 - 20

Solikyl styrelsemötesprotokoll 2020-03-20
Extrainsatt styrelsemöte med anledning av coronaviruset
Närvarande: Bruno, Klara, Anna, Leif, Jack, Disa.
Lokal: Aktivitetshuset Majorna, Karl Johans Torg 1.
Mötesunderlättare: Bruno
Sekreterare: Disa
Justerare: Klara, Anna, Leif, Bruno

Under våra samtal syns det att det inte finns några stora motsättningar bland oss. Ingen av oss är för att pausa verksamheten helt i nuläget. Våran verksamhet är viktig ur en solidarisk synvinkel.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Håll dig uppdaterad om dessa.

Hygien för maträddare:

 • Kom inte till en hämtning om du uppvisar något/några av de symptom Folkhälsomyndigheten har listat.

 • Om någon kommer till en hämtning med något av dessa symptom så avvisa personen från hämtningen och meddela i feedback.

 • Maträddare ansvarar för att hålla basal hygien, till exempel genom att där det inte finns möjlighet att tvätta händerna ha med sig handsprit.

De som genomför hämtningar och utlämningar bestämmer hur dessa genomförs utöver att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/ Ifall någon uppenbart bryter mot dessa så försök utesluta personen från hämtningen och meddela detta i feedback.

Vi föreslår dock att utlämningar görs utomhus där det finns plats, och att hämtare uppmanas att hålla avstånd mellan varandra. Maten kan delas ut av volontärer med handskar eller grilltänger så att besökare inte behöver gräva bland maten.

Vi föreslår också att se över antalet volontärer vid utlämningar för att de ska kunna gå rent till.

Ni som sköter utlämningar ansvarar för att minimera att folk kommer väldigt nära varandra och att minimera att de rör mat som de inte ska ta.

Hjälpsamhet mellan oss:

De som har behov av mat och ingår i riskgrupper får gärna uttrycka detta så att andra volontärer kan lägga undan mat till dem och de inte behöver medverka vid hämtningar.

De som kan hjälpa får gärna också fråga och erbjuda hjälp.

Använd gärna offers-funktionen för att efterfråga och erbjuda.

Lista med riktlinjer för besökare att lägga upp på hemsidan:

 • Kom absolut inte till ett av våra ställen om du känner dig det minsta sjuk med luftvägssymptom och/eller feber.

 • Gör så gott du kan att hålla avstånd till andra, gärna två meter.

 • Håll dig uppdaterad om läget på Folkhälsomyndighetens webbsida.

 • Följ det volontärer på plats säger till dig. De bestämmer hur utlämningen går till.

 • Vi påminner om att undvika fysisk kontakt.

 • Om du behöver hosta eller nysa, gör det i armvecket.

1 gillning

Hej, bra resonerat, bifogar här foodsharing Östersunds nya riktlinjer för info, tycker vi också kan lägga till det om solidariskt tänkande kring vilka maträddare som kan tänkas ha större behov än andra i uppkommen situation då flera av oss kan ha blivit ekonomiskt drabbade också…

Hello beautiful Foodsavers,

now some official words regarding Foodsharing during the pandemic challange the world is facing:

 1. If you have any signs of a cold, even little, you are NOT allowed to go to a pick up! Please show some solidarity. We don’t want to spread the virus. This also applies if you had contact with an invected person.
 2. after contacting the stores we now have the agreement that we do NOT go into the store anymore, to avoid contact with to many people. (see the individual describtions in the pick ups)
 3. be very careful to stay apart from each other during the selection of food
 4. any food you take home:
  Wash fresh food extra carefully
  if possible store dry food for at least a week before using it / touching it again
 5. stay informed with government information and if the rules get stricter, take responsibility by yourself!! https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

As many people are currently losing their jobs or not earning money, maybe you decide not to take pickups if you have enough money (just decide for yourself, nobody will question your decision), or bring food to people who cannot go out/can’t afford food right now. We are a community.

Hej vackra Foodsavers,

Här kommer några officiella ord om Foodsharing under den pandemiska utmaningen som världen står inför:

1.Om du har några tecken på förkylning, till och med små, får du INTE delta på pickup! Vänligen visa hänsyn. Vi vill inte sprida viruset. Detta gäller också om du haft kontakt med en smittad person.
2. Efter att ha kontaktat/ är i kontakt med butikerna har vi nu beslutat att vi INTE går in i butiken längre för att undvika kontakt mellan många människor. (se de individuella beskrivningarna i hämtningarna)
3. Var mycket noga med att hålla distans mellan varandra under hämtning av mat.
4. All mat du tar hem:
Rengör/Tvätta färsk mat extra noggrant
Förvara om möjligt torr mat i minst en vecka innan du använder den / vidrör den igen.
5. Håll dig informerad om regeringens information och om reglerna blir striktare, följ dem !! https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
Eftersom många för närvarande förlorar sina jobb eller har förlorat sin inkomst, kanske du vill överväga att ej göra pickup, om du har tillräckligt med pengar själv. (Bestäm bara för dig själv, ingen kommer ifrågasätta ditt beslut), eller hämta mat till människor som inte kan gå ut / har svårt med matpengar just nu. Vi tillhör EN gemenskap.

Mvh Jonas