Forum Solikyl

Protokoll gällande uteslutning

Protokoll per capsulam

Protokoll för styrelsens beslut per capsulam 8/5 -2022

Mail utsänt till ledamot den 7/5 , samtliga har svarat och en majoritet röstar för förslaget till beslut.

Styrelsen beslutar att utesluta X med följande formulering

“X har upprepade gånger utnyttjat sina ansvarspositioner på
ett medvetet felaktigt sätt, för att vinna egna fördelar i frågor som
hör hemma på individnivå.
I sin roll som styrelseledamot har X, genom sitt agerande, riskerat
att skada Solikyls verksamhet och förutsättningar för framtida
samarbeten.
Att flera personer upplevt sig manipulerade, utsatta och orättvist
behandlade av X även i hans roll som maträddare bidrar till
styrelsens beslut men är ej avgörande.
Styrelsen har därför beslutat att X stängs av från Solikyl med
omedelbar verkan.”

Beslutet verkställs direkt, processen finns att ta del av i bilaga 1.

Vid tiden för beslutet sittande styrelse


Anna - Ledamot


Lasse - Ledamot


Bochra - Ledamot


Klara - Ledamot

Bilaga 1
Verkställande av beslut om uteslutning.
Med hänsyn till X sker processen inledningsvis diskret.

8/5 Representanter från styrelsen och initiativtagare till konflikten informerar X muntligt om beslutet, samt vad det innebär.

12/5 Ett formellt beslut skickas ut via mail, utöver beslutet skickas också en mer omfattande motivering, X uppmanas bekräfta att han mottagit mailet.
På P.Bs begäran skickar styrelsen ytterliggare ett mail, X uppmanas bekräfta även detta.
Då bekräftelsen inte görs försöker styrelsen nå X via telefon, sms, privat meddelande på karrot, öppet inlägg på karrot och via Y.

20/5 X har fortfarande inte bekräftat mailet eller genomfört de åtgärder som meddelats, en konfliktlösningsprocess kommer därför startas.

31/5 En konfliktlösningsprocess startas för att avsluta X profil i Solikyls karrotgrupp.

Protokoll med namnet synligt finns på styrelsemailen för dokumentationens skull.

Jag lägger till en skärmdump från vår samordningsplattform, om omröstning för att utesluta personen i frågan, efter hen vägrat lämna.

En majoritet röstade ut honom den 7e Juni 2022. Se här för att förstå Karrots poängsystem i konfliktfunktionen.