Protokoll Kommersenmöte 2019-09-24

Möte – Kommersenmöte i Kommersens/Omställningsverkstans allrum 2019-09-24 kl 19.00 (19:30-21:30)

Närvarande: Jonas, Ronnie, Calle, Daniel, Disa, Gopi och Kristina. Stödmedlem Andreas.

Till ordförande valdes Jonas, till sekreterare Kristina och till justerare valdes Disa.
Protokollet skall mejlas till Disa för justering.

§1 Mötet förklarades öppnat av ordförande

§2 Detta kommersenmöte har annonserats redan i maj och det har också gått ut info den senaste tiden.
Samtliga maträddare har därmed haft möjlighet att komma till mötet för att föra fram sina åsikter.
De fattade besluten på detta möte gäller således samtliga maträddare för kommersen/ omställningsverkstan, dvs Linné, Masthugget och Värdskapet.

§3 Det är ytterst viktigt att hålla sig till överenskomna tider/bokade tider.
Det är viktigt att komma i tid, att utföra sin uppgift, och inte heller gå tidigare. Om maträddaren på ett pass inte utför sin uppgift som helhet innebär det att medmaträddarna på det passat får en större arbetsbelastning.

§4 Ändring av hämtningstider Linné
Förslag att förlänga tiden på Linnéhämtningarna med 25 minuter och tillföra gruppen arbetsuppgiften tömma och rengöra Solikyls kylskåp på kommersen.
Detta för att kontinuerligt kunna hålla kylskåpen rengjorda och för att få passen Linné, Masthugget och Värd ungefär lika långa. Härigenom frigörs även fler tider så att nya maträddare får chansen att komma in som maträddare.

Schemaförändringen gäller från fredagen den 1 november 2019
De nya tiderna är således:

        Tis- o torsdag 	  lördag 	 
Linne 	    16.30 -17.25 	  13.30 - 14.25
Masthugget 	17.00 - 18.15 	  14.00 - 15.15 	
Värd 	    17.30 - 18.45 	  14.30 - 15.45 	

§5 Definiering av rollerna och uppgifter på kommersen/omställningsverkstan

Maträddare Linné Hämta matsvinnet, hämta nyckel från kroken på Masthugget (om inte någon i gruppen redan har den), ta ut gammal mat ur kylskåpen och lägg i bananlåda/ kompostlåda och torka ur kylskåpen, lägga in maten i kyl/frys på kommersen, lämna tillbaka nyckeln till Masthugget.

Maträddare Masthugget
Transportera lådorna med matsvinnet till Omställningsverkstan, ta fram borden, rensa ut det som fortfarande är ätbart av matsvinnet - resten går ned i kompostlådorna, lägga maten åskådligt på borden.
Ta tillbaka komposten och ev. tomkartonger till Masthugget.
Se vidare punkt §6 Kompostering
OBS! Om ingen värd finns uppskriven måste gruppen se till att ingen mat blir kvar någonstans – all mat skall ställas in i kylskåpen/frys och all kompost och ev tomkartonger skall tas tillbaka till Masthugget.
Finns ingen värd behöver maträddarna hjälpa till med att kö och utlämningssystemet för besökarna fungerar.

Värd kommersen/omställningsverkstan
Hjälper till att sortera ut fortfarande ätbar mat. Värden har hand om besökarna och utdelning.
Hittills har fungerat: Öppnar porten för besökarna, påminner dem om att kön flyttar över inomhus till innan borden och att även den sist i kön vill bidra till att minska matsvinnet, dvs få något med sig. Vid borden görs en bedömning över hur matutdelningen skall gå till, vilket kommuniceras till besökarna. Tillgång och efterfrågan. Ett sätt är att räkna antalet i kön för att därefter bestämma att varje person, en i taget, får gå fram till borden för att ta en matvara. Den besökare som vill ha mer får ställa sig i kön igen, och så upprepas proceduren tills besökaren är nöjd, eller tills maten är slut. Det som har tillämpats är också att när besökarna fått ett visst antal matvaror har de alla sedan samtidigt fått plocka av resten på borden.
Hålla koll att besökarna håller sig till det överenskomna.
Städa borden, dvs ställa in resten av mat i kyl o frys – för oftast blir det något kvar, ta bort ev. backar, lämna den kompost som blivit, tomkartonger, ev. plast till Masthugget.

§6 Kompostering
Bonden kan inte ta emot musslor – de förmultnar inte, utan måste brännas (och blir då tydligen till aska). Vi måste alltså ta dem själva till våra soprum. Likadant med fisk som hunnit bli dålig. Skaldjur?

Kompostrutin:
Lägg komposterbart, dvs frukt och grönt, i en låda. Ta bort ev plastetiketter – förmultnar inte - på frukt!
Kött läggs i en separat låda
Mejeri läggs i en separat låda
I det fall någon förpackning läcker, släng denna i sopbehållarna på Masthugget – slå inte in den i plast.
Kryddor, låt plastkrukan sitta kvar, men ta bort omslagsplasten – Bonden låter dem gro igen.
De bananlådor som innehåller matsvinn för kompostering märks på kortsidan med ett kryss.
Och det räcker med halvfyllda lådor – för tyngdens skull.
Musslor, andra skaldjur och fisk lägger vi i Biologiskt avfall-påsar och tar med oss hem till våra egna soprum.

§7 Kön
Vi fortsätter som vi gjort sedan vi införde det nya systemet: Att få bort hetsen och att även den som är sist i kön skall få något med sig – det som besökarna uppfattar som solidariskt – och bidra till att minska matsvinnet.
Kristina fortsätter en vecka att stå vid porten och påminner besökarna i kön att kön flyttar in strax innan borden, och att även den som står sist får något. Sedan tar värden vid. Här finns fortfarande utrymme för förändringar, att testa andra metoder, för inget är hugget i sten, och ett sätt kanske inte alltid fungerar. Värden avgör!

§8 En arbetsgrupp bildades
De sju som närvarande på dagens kommersenmöte och Sam bildar arbetsgruppen.
Diskussioner som fördes var bl.a.:
Tilldela olika personer olika uppgifter,
Det kan vara att t ex visa nya tillrätta,
Kontakta/följa upp nya maträddare som ännu inte varit med på någon upphämtning, utan fortfarande står som ’joined…’ och som i många fall hunnit föras till Inactive – kristina fiskar fram dem för kontakt.
Kalla alla nya till ett intromöte på ett fast datum varje månad,
Vem godkänner nya till maträddare?
Ökat antal platser på Masthugget?
Hur löser vi kompostfrågan långsiktigt? Bonden har komposterat i 35 år för Masthugget.
De som inte sköter t ex tider/åtaganden: Avstängningar, hur hantera detta?
Sena avbokningar, de som tämligen ofta bokar av sig sådär 26 timmar innan passet
Ergonomi: Vi bör hjälpas åt när det är tungt! Glöm inte att be om hjälp!
Vi borde ha en liten hylla/låda med plastpåsar, plasthandskar, tuschpenna etc. i kompostrummet Masthugget. – Gopi kollar vad som är möjligt.
Vad säger Hemköp om antalet tidningskärror som förvaras på lagret? – Gopi kollar detta.
Vid dåligt väder kan den andra ingången användas av besökarna
Bör vi ändra permanent till att använda den ingången?
Ett kommersenmöte bör hållas löpande varje månad, och då inte så långt som idag! Max en timme!
Arbetsgruppen behöver e-postadresser – kristina kontaktar Bruno.
Det behövs fler värdar! Lägga ut på Karrot? Försöka få några ur besökargruppen?

§9 För kännedom
Matsvinn från Dahl till kommersen lördagar
Från och med kommande lördag, den 28 september, kommer Jack och Joakim att samtidigt med C & W-hämtningen ta med sig matsvinn från Dahl på Frölunda Torg.
Det bröd som inte går åt kan förvaras i någon av extrafrysarna och tas fram till Solikyl på tisdag och torsdag. Det kan behövas att någon åtar sig värdskap för att göra detta, möjligen den som är värd för C & W?
Här är önskemålet att inte dörren till frysen öppnas och stängs upprepade tillfällen. Dvs på tisdag/torsdag: Ta ut en mängd som bedöms räcka för antal besökare. Bröd kan även frysas igen så det bör inte bli något problem.

Bonden
Han får själv välja hur han vill göra på lördagar, antingen kan han komma vid ca kl 14.30 eller efter att C & W har levererats. Detta för att även han skall få möjlighet till ätbart matsvinn.

Frågor som hänsköts till kommande styrelsemöte:
Användningen av bil vid hämtningar, Starta en cykelkärrakörningskurs

§10 Mötet förklarades avslutat

1 gillning