Protokoll Kommersenmöte 2020-02-13

Arbetsgruppsmöte 2020-02-13
Solikyl Göteborg

Plats: Cykelköket TaKethaKet
Tid: kl 19:15-> 20:51
Närvarande: Gopi, Jack, Disa, Jouni, Bruno, Ronnie, Kristina och Andreas

 1. Mötets öppnande

 2. Val av mötesunderlättare Kristina

 3. Val av sekreterare Andreas

 4. Val av justerare Disa

 5. Godkännande av dagordning

 6. Genomgång av föregående arbetsgruppsmöte
  Gopi har tagit sin an nya maträddare, men i övrigt vet vi inte riktigt vad som gjorts och inte gjort…. Förra arbetsgruppsmötet där flertalet samlades var i september.
  Frågan bordlägges till nästa styrelsemöte och vi bör läsa igenom tidigare protokoll.

 7. Förslag om mötestider för arbetsgruppen
  Styrelsemöten äger rum första fredagen varje månad och det är då lätt att minnas. Nästa vecka på torsdag är det möte arbetsgruppen, om det är en jämn månad. Varje månad blir för ofta, varannan månad så hinner man jobba på någon sak, för att sedan redovisa. Vi beslutar således att ha mötet varannan månad torsdag efter styrelsemötet, d.v.s nästa möte blir torsdag den nionde april.

 8. Hemköp på Nordenskiöldsgatan och Annedal
  Backa-Brunnsbo har en maträddare på tisdag e.m. Därför förfrågan om möjligheten att styra över hämtningen Annedal och/eller Nordenskiöldsgatan till B-B istället för till Kommersen, som för närvarande har mycket. Skulle lev isåfall också kunna ske med cykel/buss? Gopi tycker att det blir för långt att cykla till backa med maten. I framtiden kanske den som gör hämtningen bestämma var den ska levereras.

 9. Antal volontärer Omställningsverkstan
  Förslag om att öka antalet hämtningsplatser från hemköp till fyra då mängden matsvinn därifrån ökat markant. De flesta är eniga att de räcker med tre platser. Vi avvaktar.
  Om ytterligare platser behövs får det tas på nästa arbetsgruppsmöte eller att det hålls ett extra arbetsgruppsmöte där just den frågan tas upp.

  Någon nämner att det inte är roligt att ”hänga” på omställningsverkstan. Förslag om att bilda en grupp med volontärer som lagar mat tillsammans av matsvinnet diskuteras. De skulle då exempelvis kunna gå före i kön och hämta mat till matlagningen före alla andra.
  Det diskuteras vidare om att antalet nycklar till kommersen är för få. Andreas nämner ett alternativ med ett egetsvetsat nyckelskåp med kombinationslås för lättare åtkomst till lokalen. Jouni ska försöka fixa egna nycklar från studiefrämjandet.

 10. Kompost
  Hur gör vi med komposten? Jack nämner en metod med komposten som bland annat innefattar slutna plastkärl. Disa kan tänka sig ta med sig en del kompost. Gopi har en bra dialog med hemköpet Masthugget om kompostproblemet. Det diskuteras vidare att det är viktigt att informera volontärer hur man tillhandahåller kompost.

 11. Kontaktperson till studiefrämjandet
  Helena från Studiefrämjandet vill ha en kontaktperson. En från CK och en från Solikyl.
  Helena vill undvika att behöva konferera med flera personer.
  Gopi nämner att han har bra kommunikation med Helena. Eftersom vi inte riktigt vet vad uppgiften innebär beslutar att bordlägga frågan till nästa arbetsgruppsmöte
  och att höra med Helena vad uppgiften består av.

 12. Samarbetet CK, Solikyl studiefrämjandet
  Det diskuteras kring vårt samarbete, alla är eniga att detta är en viktig fråga då vi båda har samma mål d.v.s. folkbildning. Cykelköket lär folk laga cyklar och solikyl att informera besökare angående matsvinnet. Bägge föreningar sysslar med folkbildning som sagt och har nytta av varandra. CK genom att till sina besökare få åtkomst till matsvinnet som finns i kylar/frysar och Solikyl genom att de samtidigt kan intressera sina besökare för cyklar vilket ger hållbarhet/omställning, det som Studiefrämjandet arbetar för. Vidare samtalas det om köproblematiken.
  Finns de möjlighet att använda andra ingången? Dvs dörrarna som vetter åt väster.
  Det pratas vidare om att det är viktigt att hålla nödutgångarna fria i händelse av brand etc. Vi beslutar att kalla till ett möte med representanter från CK och Solikyl för att diskutera frågorna vidare. Andreas fixar ett möte.

 13. Frågeenkät, varifrån kommer besökarna till Solikyl?
  Kristina fortsätter det påbörjade enkätfråge-arbetet. Hon gjorde ett liknande på Vegagatan. Sedan i mitten av januari har antalet besökare per öppettillfälle ökat från ca 15 till ca 25 personer i kön + 10 som tillkommer senare under öppettiden. Frågan är varifrån de kommer.

 14. Övriga frågor
  Inga övriga frågor

 15. Mötets avslutande
  20:51

Vid protokollet: Andreas Idenfors