Protokoll konstituerandemöte 230419

Konstituerande möte

Närvarande Anna, Bruno, Joakim, Lasse, Kristina, Mario
19/04/2023

Firmatecknare blir Bruno och Mario.

Ordförande Mario, med stöttning av Anna

Bruno har hand om kontot på JAK-banken

Bruno kassör, med stöttning av Joakim.

På styrelsemöten kör vi rullande mötesordförande.

Och även rullande sekreterare, om möjligt.

Vi väntar med att välja sekreterare. det står inget i våra stadgar om det. Vi kör rullande mötessekreterare och på de möten som endast styrelsen träffas.

hur gör vi med styrelsemötena framöver?

Vi kör digitalt resp fysiskt varje månad, alltså varannan gång digitalt och varannan gång fysiskt.

Två veckor innan kör vi avstämningsmöte där vi också bestämmer oss för vad som behöver ta upp på styrelsemötet. också ett tillfälle att ha kontakt med de övriga i styrelsen inför möten, t ex om vi kört fast eller föra över frågan till någon annan i styrelsen. Däremellan kan vi alltid nå varandra via mejl. Eller via forumet om där finns en chatt/tråd.

Vi kommer även att ha stormöten, och andra möten för medlemmarna. Arbetsgrupper.

Vem kollar igenom detta dokument?

Datum för att fastställa styrelsemöten blir ‘första punkt’ på första styrelsemötet! som vi kör nu direkt efter detta konstituerande möte där vi försöker strukturera upp hur vi ska göra.

vi kör styrelsemöten första helgen i varje månad, ena gången digitalt, då en vardagskväll, en onsdag kl 19.30, och månaden därpå fysiskt möte, då på en söndag. Juni blir dock undantag.

vi kör första styrelsemötet digitalt 3 maj? en onsdagkväll kl 19.30

fysiskt möte blir Prel lördag den 27 maj? lokal löser vi när vi bestämt datum!

Juli kör vi nog inte något möte alls!

Ärenden som behöver behandlas, hur jobba med sådant mellan styrelsemöten? Forumet föreslås. för sådant som det kan fattas beslut om som inte kräver ett styrelsemöte.

När har vi ett avstämningsmöte inför det digitala den 3 maj? Behövs inte kommer vi fram till.

Vi ska alla tills dess försöka att kolla vad som bestämdes på årsmötet och vad vi skulle vilja jobba med…

protokoll prel klart de närmaste dagarna eller nästa vecka (anna justerar just nu)

Vilka frågor vill varenda av oss driva på?

joakim: Välmåendegruppsarbetet Helst på ett fysiskt möte. joakim försöker bli sammankallande och håller i frågan inför det fysiska styr.mötet.

bruno: coop. Implementera det nya systemet för karrot insläpp. Bruno efterlyser synpunkter på info som ska skickas till samarbetsansvariga.

kristina: återkommer när protokollet blivit klart

mario: försöker att bli varm i kläderna som firmatecknare! och kommer in i styrelsearbetet.

lasse: hjälper joakim

anna: solikyls samarbete med MSF, Folkkök ingår i MSF men även i annat Konkreta förslag som presenteras, bolla förslagsvis med Mario och Bruno, som läggs fram för styrelsen. Hela formen. svårigheten för Anna är att hon inte kan driva frågan i bägge föreningarna. det behövs någon från solikyl.

lasse lämnar.

vi avslutar kl 21:10