Protokoll Majornamöte 07/11 - 2020

Aktivitetshuset 7e Nov 2020
Deltagare: Anna, Ann, Bruno, Elise, Emilie. Musie

1 - Vad blev fel på förra möte? Vad kan vi lära oss?

Miss på kommunikation efteråt mellan olika parter om protokollet.Mycket information och flera idéer om hämtningar. Mycket som sades skrevs dock inte ner pga av missförstånd. Folk var trötta och arbetade mycket.

Förslaget för att förhindra detta: läsa upp under mötet vad som beslutades för att kolla om folk håller med.

Diskussion om att hålla tiden och skapa möjlighet för efterhäng. Detta för att undvika att allt för mycket tid stjäls från mötet. De som vill umgås får självklart göra det men visa kanske måste gå.

2 - Schema och rutiner för hämtningar och utdelningar

Måndag: ICA 17:00-19:00
Tisdag: ICA 17:00-19:00, Kampanilen 18:15
Onsdag: ICA, Koopmans, Kampanilen, Lasse-Maja

 • frågan togs upp: kan man göra Kampanilen och ICA tillsammans?
 • samma 3 personer ska skriva upp sig till både värdskapet på A-huset och hämtning på ICA
 • Det är ok att hämta med bil på Lasse-Maja så länge avrådan från kollektivtrafik gäller

Torsdag: ICA 17:00-19:00, Koopmans, Kampanilen
Fredag: ICA 17:00-19:00, Kampanilen
Lördag: Willys 14:00-15:45 , ICA 15:00-16:45, Koopmans 14:15, Kampanilen 16:15

 • De som hämtar på Willys och Koopmansgatan sorterar och förbereder tillsammans till utdelningen och väntar på dem som kommer ICA för att tillsammans påbörja utdelning

Söndag: Willys , ICA 17:00-19:00, Kampanilen

3 - Övrigt om rutinändringar:

ICA
Tillägg på rutinen: När det blir bröd över så ska man skriva datumet på påsen (eller sätta en lapp) när man fryser in. Man bör hämta helst så tidigt som möjligt, nu när det är så mörkt och det blir svårare att dela ut

Kampanilen
De är väldigt noga med punktlighet! Det bestämdes att man inte behöver stanna för utdelning. Bröd från Kampanilen ska ändå delas ut efter de andra tråkigare bröd (frysta eller från ICA).

För samtliga hämtningar på A-huset:
Det ska skrivas i hämtningschatten om de redan pratat med någon för att öppna A-huset

4 - A-huset

 • Emilie har fått nyckel och är en kontaktperson för att öppna lokalen. Mia är platsansvarig och har koll på vad som gäller i huset.

5 - Övriga punkter som antingen var med på dagordningen och vi inte hann diskutera eller som pratades lite om utan något beslut

 • Husets förutsättningar. När kan man hänga i A-huset. Princip för vilka som får vara i köket.
 • Vem äger hämtningar? Hur delas mat bland volontärer (de som gör olika hämtningar på samma dag) samt med den som öppnar lokalen
 • Kan man ta flera hämtningar på samma dag?
 • Marcelos roll i Aktivitetshuset i förhållande till Solikyl
 • Brödöverflöd
 • Vi skulle helst synka alla ändringar som ska göras på Karrot och göra det i slutet av mötet, men hann inte
1 gillning