Protokoll Solikyls styrelsemöte 1/11 -19

Protokoll Solikyls styrelsemöte 1/11 -19
Lokal Omställningsverkstan/Cykelköket, Första Långgatan 27, Göteborg.
Närvarande: Disa Rikhardsdottir, Joakim Lantz, Sam, Leif Hörlin, Evabritt Larsson, Elise Kullenstein, Bruno Chies, Risto K., Mathias (FixarMatte), Gopi, Klara, Kristina, Jack, Andreas, Anna Beskow.

-Mötet öppnas 19:30

-Genomgång av dagordningen.

-Sekreterare: Disa
Ordförande: Bruno
Justerare: Andreas

-Ska Solikyl (inte bara som idé, utan som “organisationsform”) finnas i Kristianstad? Och andra städer? Hur kan vi stötta detta och vad ställer vi för krav?

De från Kristianstad får komma på studiebesök och utbyta erfarenheter, sedan helst läsa på våra olika dokument.

Om det skulle bli problem i deras organisation och det kommer ut så skulle det också drabba oss.

Bruno är kontaktperson för gruppen i Kristianstad.

Vi vill inte ha toppstyrning och samtidigt vill vi sprida vårat sätt att arbeta.

Vi bjuder in dem till ett styrelsemöte.

Vi har en kontaktperson om det dyker upp initiativ i andra städer.

Nya initiativ i andra städer ska ha någon form av personlig kontakt, t.ex. telefonsamtal eller studiebesök,och läsa på våra dokument innan de får använda namnet solikyl. De bör även bilda en egen grupp på karrot för att samarbeta transparent.

-Utvärdering av mötet för lösa konflikter. Hur kan det förbättras till framtiden. Bekräftelse att maträddarna ifråga ska fortsätta. Uppföljning?

Personer som riskerar att bli avstängda från hämtningar bör kontaktas i samband med/innan ett möte där detta beslutas.

Det bekräftas att maträddarna ifråga sedan mötet i söndags åter får skriva upp sig på hämtningar.

-Hur kan vi förbättra välmående och mer solidariskt samarbetemellan maträddare/volontärer?

Ett förslag är att dela ut mer av maten från Mölndal till volontärer i förväg

Förslag att vi skapar en grupp där de som är intresserade av att vara med i denna grupp kommer fram till tillsammans vad de ska jobba med, t.ex. ordna hangouts eller vara en stödgrupp om någon mår dåligt.

Fler som fungerar som mentorer eller personer en kan höra av sig till.

Mötesordning: en bör inte prata om någon som inte är där, bara kasta något och sen sticka.

Vid protokollet: Disa Rikhardsdottir

Jag har tänkt på en sak i anslutning till det här med att stänga av maträddare. Jag var med på ett sådant möte i egenskap av styrelseledamot, och i efterhand reagerade jag på att den delen av styrelsemötet borde ha varit slutet, d.v.s. enbart styrelsen diskuterar problemet utan att utomstående får närvara. Att göra på det viset är nog kutym i frivilligstyrelser, för det handlar om respekt för individerna i fråga, särskilt om dessa inte informerats i förväg så att de kan närvara på mötet och “försvara” sig.

Har ni i styrelsen tankar kring detta?

1 gillning