Forum Solikyl

Protokoll Solikyls styrelsemöte 3/1 - 2020

Protokoll Styrelsemöte Solikyl 3/1 -20
Lokal: Aktivitetshuset Majorna, Karl Johans Torg 1.
Närvarande: Jack, Disa, Anna, Bruno, Jonas, Klara, Leif, Joakim, Sam.

Sekreterare: Disa
Justerare: Anna
Ordförande: Bruno

 • Mötet öppnas

 • Genomgång av dagordningen
  Dagordning:

 1. Välgörenhet, vilken form av prioritet kan det ha.
 2. Namninsamling till Fritidsbanken Frölunda.
 3. Samarbete med Folkkök i Aktivitetshuset Majorna.
 4. Informationspunkt: Samarbetet med Hotell Clarion går bra.
 5. Komposthantering vid Hemköp Masthugget.
 6. Informationspunkt om Foodsharing Östersund.
 7. Lokaler.

 1. Positivt att personer tar eget initiativ när det handlar om att bli av med mat som inte hade gått åt vid våra egna kylskåp. När det är mat som vi bedömer kommer gå åt på våra egna lokaler så skall våra egna lokaler prioriteras.

 2. Styrelsegruppen för Fritidsbanken Frölunda har bestämt att det inte ska finnas några samarbeten med utomstående parter. Det är läge att starta en namninsamling för att protestera mot detta. Bruno ska skicka en text tillhörande namninsamling till de som jobbar på Fritidsbanken Frölunda.

 3. Folkkök Majorna var från början helt idéellt drivet, men sedan startades det om med att söka massa pengar, med flera anställda och endast delvis volontärer, och drivs numera i stort sett som en restaurang. Resursrestaurangen har dragit sig ur samarbetet med MSF om folkkök.
  Det är Resursrestaurangen som har samarbetet med Hemköp Stigbergstorget.

  Ifall vi skall bli involverade i Folkkök i A-huset Majorna så vill vi själva ta över ansvaret för detta, så att det blir en helt volontärbaserad verksamhet.

  I nuläget så finns det pengar inblandade så det är inte realistiskt att vi skulle kunna ta över. Vi har inte möjlighet att löpande lämna svinn till verksamheten som det ser ut i nuvarande form.

  Ifall folkköksverksamheten i nuvarande form försvinner så kan Solikyl tänka sig att sköta en liknande verksamhet men i annan form.

 4. Informationspunkt: Samarbetet med Hotell Clarion går bra.

 5. I juli förra året avbröt Ove, som under en lång period har hämtat först allt svinn från Hemköp Masthugget, och sedan enbart det Solikyl sorterat bort till sitt jordbruk, samarbetet men började sen hämta igen i några månader. Det har varit oklart vem som håller i kontakten med Ove, även om det var sagt att Samuel skulle göra det. I nuläget har han slutat hämta den kompost som vi sorterar bort.

  Det är viktigt att sköta detta på ett bra sätt för att behålla ett bra samarbete med Hemköp Masthugget.

  Sorteringen av kompost som volontärer sköter behöver fungera mycket bättre än den gör idag.

  Några förslag om hur vi kan lösa problemet:

 • Vi skulle kunna prata med Hemköp Masthugget om att de skaffar en komposttunna som vi sorterar kompost ner i men de står för kostnaden för hämtningar.

 • Vi kan be Gopi att söka ett möte med Hemköp Masthugget och bestämma datum för detta, och be arbetsgruppen att komma med förslag till lösningar som vi diskuterar med Hemköp på detta möte.

 • Vi kan prova att söka via facebook efter en person som vill sköta komposthantering.

 • Vi kan också höra med Helena om Studiefrämjandet skulle kunna stå för en komposttunna vid Omställningsverkstan.

 • Under tiden sköter vi det så gott vi kan genom att volontärer och de som hämtar från kylskåpen tar med kompost hem själva.

  Övrig sophantering i Omställningsverkstan bör även ses över.

 1. Jonas informerar oss om hur verksamheten i Östersund fungerar.

 2. Det är en ny situation i Fixoteket Majorna så vi kanske bör ha mer samtal med den nya styrelsen där.

 3. De som är aktiva i Kommersen för Solikyl skall föreslå/utse kontaktperson för Studiefrämjandet, och meddela styrelsen innan nästa styrelsemöte.

Vid protokollet: Disa Rikhardsdottir