Forum Solikyl

Protokoll Solikyls styrelsemöte 6/12 -19

Styrelsemöte Kommersen 6/12- 2019 19:00 – 21:15 Solikyl
Närvarande: Bruno, Sam, Bochra, Jack, Joakim, Andreas, Disa, Oumnia
Sekreterare: Oumnia
Justerare: Disa

Mötet öppnas:
• Diskussioner kring en person som ska kallas till ett möte
• Vi pratar om att man ska vara vänlig mot varandra vid hämtningar
• Alla på mötet beklagar väldigt mycket angående händelsen i tisdags den 3/12 på lokalmötet i masthugget väldigt tråkigt att detta skedde
• Vi pratar generellt om hur det fungerar med mat hämtningar i olika stadsdelar, bra/sämre. Går mindre bra i Frölunda.
• Solikyl har ett nytt samarbete med hotell Clarion, det är igång och det räddas mat från deras restaurang
• Vi pratar också om att den som fått ett samarbete kan under en kortare period i början ha hand om samarbetet själv för att bygga förtroende hos butiken men på sikt successivt lära ut varandra så att fler maträddare sedan delar på att sköta hämtningarna. En ambassadör som har fått till ett samarete skall alltid vara transparent och informera övriga medlemmar om detta via karrot eller forumet.
• Co working tog vi också upp. söndagar 15:00 i Gamlestaden udda veckor
Samt på kommersen fredagar 19:00 jämna veckor. Man kan skriva i pickupen om vilket möte som äger rum vid aktuella tillfället, man skriver då i pickupen att vid den aktuella veckan kommer det inte att bli någon Co working på grund av styrelsemöte
• Vi tar upp frågan om sopsäckar på Dahls bageri vi sa att vi ska uppmuntra folk att använda sig av återanvändningsbara kassar exempelvis Ikea kassar.
Vi vill efterlysa återanvändningsbara kassar på karrot – om någon har sådana hemma som vill skänka bort tar vi tacksamt emot de.
Ett alternativ till om det blir svårt att fixa kassar så kan organisationen stå för det.
• Ekonomiska bidrag. Vi pratar om att vi inte ska ta emot pengar från folk genom swish och liknande till påsar. Däremot går direkta bidrag bra som material att ta emot till solikyl.
• Vi har även pratat om hygienrutiner, om hur vi kan förbättra det på sikt.

Mötet förklaras avslutat.