Forum Solikyl

Protokoll Solikyls styrelsemöte 7/2 -20

Protokoll Solikyls styrelsemöte 7/2 -20

Lokal: Aktivitetshuset Majorna, Karl Johans Torg 1.
Närvarande: Sam, Bruno, Gopi, Joakim, Kristina, Jack, Anna, Disa.

Ordförande: Bruno
Sekreterare: Disa
Justerare: Joakim

 • Mötet öppnas.

 • Kristina har gjort en enkät bland de som kommer till Solikyl i
  Masthugget.

 • Det finns eventuellt möjlighet till en lokal där flera
  delningsinitiativ kan starta på Kortedala torg. Disa kontaktar
  Ann-Helene för att få mer information om detta.

 • Vi vill lägga fokus på att få igång mer på Hisingen och i
  Kortedala-Bergsjön, och hitta ansvariga personer där.

 • Lägg till på ‘att göra lista’ att prata med Samuel och be honom lägga
  upp hämtningarna från Clarion Hotel på Karrot.

 • Bruno kallar till ambassadörsmöte om ca. två veckor.

 • Vilka vill vara ‘distriktsmästare/fadder till nya ambassadörer’ i
  olika områden? Denna roll skulle då innebära att man hjälper andra i ett område man själv inte bor i främst via karrot, telefonsamtal osv. Joakim och Bruno visar intresse. På kommande ambassadörsmöte ska detta diskuteras.

 • Solikyl har kontakt med Hyresgästföreningen regionalt angående
  möjligheten att ha kylskåp i deras lokaler.

 • Gopi har kontaktat Hemköp Nordstan och tänker sig att hämtningar
  därifrån ska skötas med en konvoj av cykelkärror via den platta
  cykelvägen förbi Operan och Stenpiren till Omställningsverkstan.

 • Jonas har börjat prata med Hemköp på Guldheden. Ett kylskåp bör kunna
  öppnas i Chalmers Studentkårs lokaler och studenter kunna sköta
  hämtningar från Hemköp Guldheden till detta.

 • Väldigt mycket mat kommer till Omställningsverkstan. Något av den bör
  kanske kunna styras om till Fixoteket Majorna, A-huset och Brunnsbo.

 • Diskussion om hur utlämningar vid a-huset går till, bland annat att
  det alltid skall finnas en skylt utanför vid utlämningar.

 • Styrelsen önskar att fler personer släpps in för att sköta värdrollen
  vid utlämningar på Fixoteket Majorna och till att göra hämtningar från
  Lasse-Maja Bageri. Samarbetsansvarig uppdaterar rutinerna för Lasse-Maja
  Bageri.

 • Solikyl vill ha möte med Fixotekets styrelse, diskutera att det skall
  finnas möjlighet för fler att delta, och diskutera vad som är Fixotekets
  roll och vad som är Solikyls roll(även om det är samma personer så ska
  hämtningar och utlämningar skötas av privatpersoner som är engagerade i
  Solikyl, inte av styrelsemedlemmar i Fixotekets styrelse).

 • Solikyl tar inte emot donationer av pengar.

 • Volontärer kan inte få ersättning i form av pengar för bensin etc.

 • Det har kommit igång ett maträddningsinitiativ i Stockholm,
  Foodsharing Stockholm. Vi vill rekommendera dem för Hemköp som
  samarbetspartners.

 • På nästa styrelsemöte bör årsmöte planeras.

 • Mötet avslutas.

Vid protokollet: Disa Rikhardsdottir