Protokoll Stormöte 2023-09-04

Stormöte sön 24 sept 2023, A-huset (Aktivitetshuset i Majorna) kl 16.10

Ordförande Bruno, Sekreterare Kristina, Justerare Anna

Nävarande: Anna, Bruno, Maria, Chie, Elena, Christoffer, Mia, Joakim, Bochra, Mario, Sara, Anders, Kristina, Bibi, Marita.

Punkter:

1. Allmän info om platser eller uppdatering om något bra för andra att veta.

-Returen: Ligger nära Brogyllen och Dahls Sahlgrenska. Matsvinnet därifrån har blivit ett inslag i Returens verksamhet som kommit att uppskattas av de som besöker Returen. Hämtningar som görs delas ut de dagar som Returen håller öppet. Har fungerat bra.

-Handels: Stort intresse bland främst utländska studenter som kommit för studier på Handels, och ett sätt för dem att få en social plattform och naturligt närma sig Frågan om hållbarhet. Senaste infomötet drog ca 40 studenter. Matsvinn främst från Maträtt och Brogyllen måndagar, som delas ut dagen därpå.

-A-huset: Under hösten kommer en grupp studenter inom Tillämpad antropologi på Göteborgs universitet att göra en studie av Solikyl, och främst ha kontakt med a-huset.

Bruno meddelar att Ambassadörsgruppen åter börjar komma igång. Nästa möte blir kommande söndag, on-line, och de som är intresserade är välkomna att medverka. Gruppen är viktig för att skapa nya samarbeten.

En mediegrupp arbetar med en ny webbsida för Solikyl och efterlyser intresserade skribenter till olika sociala medier som kommer att knytas till verksamheten.

-Kålltorp: hade nyligen lokalmöte. Många maträddare i området varför fler samarbeten vore positivt. Frågor som: Hur göra fossilfri hämtning från Ica, bestämma antalet hämtningar en får göra.

2. Nominering och val av samarbetsansvariga

För denna gång några av de ställen som inte självklart hör till något lokalmöte, och som inte har en fast utdelningsplats. Samt några ord om rutiner etc.

Helst ska det vara två samarbetsansvariga per plats och gärna att dessa Roller roterar för att flera ska få möjligheten att vara samarbetsansvarig. Mer detaljerat i dokumentet Roller på Agreements på Karrot: Beskrivning av roller: samarbets- och platsansvarig · Agreements · Solikyl Göteborg · Karrot

Samarbete och vilka som valdes:

Lustgården – Kia och Mia, då Mia redan är med i samarbetet med butiken och kan rutinen.

Lasse-Maja – Anna och Sofia

Dahls Sahlgrenska - Bochra och Elena

Brogyllen – Kristina och Christoffer

Dahls Frölunda – Joakim och Bochra

Eftersom flera av ställena har hämtningar flera gånger i veckan kan det för vissa av dem bestämmas fasta dagar och till vilket utdelningsställe matsvinnet ska levereras. Detta kommer att skrivas tydligt på de olika butikerna.

3. Flatås Kan måndag göras till fast hämtningsställe till Handels? Vi fastställer att så kan ske.

4. Sommarmånader och ferieledigheter

Sommartid blir vi vanligtvis färre maträddare, så för punkt 3 och 4 är det önskvärt om det skulle kunna skapas en naturlig rutin där de från ‘stora gruppen’/Solikyl Karrot Göteborg också blir delaktiga i hämtningar till Handels året om. Gäller idag hämtningar på måndagar från Flatås, Lustgården och Brogyllen.

5. Nya avfallsregler träder ikraft nästa år. Hur kan detta påverka Solikyls verksamhet?

Kajsa har skickat omfattande info till styrelsen, som sedan en tid håller på och sätter sig in i frågan.

6. Övrigt

Skulle det istället för fysiska nycklar kunna införas något kodlås till a-huset?

Pga kostnaden som skulle bli för upprätthållande av koder etc är dessvärre inte möjligt att genomföra.

Mötet avslutades kl 17.40 varefter vi fikade.

Nästa möte planeras till i mitten av januari 2024.

Justerat av Anna 2023-09-