Forum Solikyl

Protokoll Styrelsemöte 04/12 2020

Plats: A-huset
Ordförande: Sam
Sekreterare: Klara
Justerare: Per & Anna
Närvarande: Jack, Bochra, Klara, Joakim, Per, Bruno, Anna, Sam. Online: Carola och Emilie

Är vi anpassade till nya coronarestriktioner?

 • Önskar undersöka om utdelningar kanske inte räknas till offentliga sammankomster. Bra att kolla om vi kan komma undan den restriktionen, om vi kan ses som en samhällsviktig funktion.
 • Det kommer nya striktare restriktioner nästa vecka, vi vidtar åtgärder efter detta om det behövs och mer lokalt.

Utvärdering av kommersenflytten. Vad pågår? Vilka lösningar söker vi?

 • När studiefrämjandet hörde om lösningsförslaget om att vi kunde få vara kvar, tyckte de elsituationen var så miserabel att dom inte vill att vi ska vara där, men dom hade förslag på annan lokal. Enligt Per verkar nästa vecka vara sista veckan där. Djurgårdsgatan 40, Spelens hus, som ligger i samma hur som Willys Majorna. Styrelsen där har sagt att vi är välkomna. Det ligger lite långt bort men kan funka som en tillfällig lösning.
 • Det ifrågasätts hur hanteringen av flytten har skett, var planeringen har skett, hur mycket de som är engagerade i masthugget har fått veta om vad som händer. Har alla inkluderats? Viktigt att involvera människor och ge förutsättningar för alla som vill hjälpa till att göra det.
 • Per menar att alla har varit involverade i och med att alla har fått veta att Bruno och Joakim skulle annonsera på Facebook. Har varit ordningsmöten med dom som har varit där. Det är beslutat att de har möten torsdagen efter styrelsemöten. De som har varit där när saker har hänt har blivit informerade. Och ett fåtal övriga utvalda.
 • Transparent kommunikation och uppdatering om möten och protokoll och allt som sker på en plats som är tillgänglig för andra efterfrågas.
 • Per säger att Leif och Emelie har haft det ansvaret men av någon anledning inte gjort sin uppgift.
 • Det annonserades 1 oktober att det skulle vara ett möte, men Sam upplever att volontärer inte är engagerade, att andra frågor tar för mycket kraft och fokus. Per säger att det är få som känner sig angelägna att vara på kommersen.
 • Per säger att det tidigare uttalandet om att vi kan vara kvar till årsskiftet står kvar, men han tycker att de har hittat en bättre lokal.
 • Slutsats: Vi måste alla jobba bättre med protokoll och vara bättre på att bjuda in på varje möte, även om nästa möten bestäms på mötet innan måste det annonseras öppet för alla och protokoll ska läggas ut, viktiga beslut kan läggas upp innan protokollet hunnit läggas ut.

Återkoppling från uppföljning med andra stadsdelar

 • Bruno och Backa Brunnsbo: Han har pratat med Tuija. De har hämtningar från Kville, där folk hoppar in, bl a folk som inte är uppskrivna på karrot. Tuija följer med och hon känner ju till hur det funkar, men ska de hämta regelbundet så kanske det är bra om de registrerar sig. De kom överens om att det vore bra med ett introduktionsmöte för folk som vill vara aktiva på Backa Brunnsbo. Kortedala: Har funnits förvirring över hämtningar på Dahls Kville, där en hämtning inte låg uppe och en person ”ägde” den. Den personen hade inte fått en bra introduktion till hur det funkar, men hämtningen är uppe nu och ska köras till Kortedala. Vissa av dom som är aktiva där har kommit in i gruppen innan vi införde introduktionssystemet. Kan vara svårt att tvinga någon som bor långt utanför Göteborg att vara på en introduktionshämtning i centrum för att få fortsätta hämta i utkanten.
 • Per och Älvängen: De är väldigt coronapåverkade och har bara två som hämtar idag. Ska återkomma när corona chillar. Delar bara ut på ett lokalt ställe i Älvängen förutom att de kör vissa söndagar till Gamlestan. Det är strikt vilka som får lämna där, det får inte vara olika personer varje gång.

Förfrågan om att ingå i ett dialogforum

 • Mail har kommit från GotUnited till olika ideella aktörer, bl a cykelköket och leksaksbiblioteket och vi. Gör en länk mellan samhällsorganisationer/civilsamhället och Göteborgs stad/politiker. 2 träffar per år. De vill ha någon som representerar Solikyl för att gå på dessa möten.
 • Ett förslag är att Bruno ställer upp, och att övriga intresserade kan vara med på diskussioner och förberedande innan möten. Klara och Anna är intresserade.

Solikyls värderingar och förtydligande av ansvarsroller

 • Hur får man folk att engagera sig och känna att de får delta, att undvika maktobalanser?
 • Det råder förvirring i föreningen om vem som bestämmer vad, detta måste klargöras.
 • Finns önskan om att tala mer tydligt om Solikyls värderingar, vilket är viktigt för att kunna ha någonting att hänvisa till, t. ex. gällande transparens, inkluderande, solidaritet osv.
 • Vi behöver påbörja arbetet för att ta fram Solikyls grundvärderingar.
 • Bruno skrev ett förslag/utkast på definition av roller i oktober som han la under styrelsens chattvägg. Joakim gjorde en mindre justering men ingen mer reaktion kom. Bruno kan posta om inlägget, och eventuellt sätter vi en deadline för när det ska vara färdigt och börja gälla.
 • Carola kommenterar dokumentet och föreslår att det kan börja gälla direkt, lyfter dock att det kan vara en poäng att definiera hur roterandet av rollerna som det står om i första punkten.
 • Det beslutas att roll-dokumentet som ligger uppe för alla(ska ompostas så att det är lätt att hitta), vem som helst att justera, fram till sista december, på styrelsemötet i början av januari godkänns dokumentet, eller diskuteras om oklarheter kvarstår.
 • I dokumentet är fokuset på roller, men även värderingar borde tas upp lite mer i dokumentet.
 • Det beslutas att ett dokument för värderingar ska startas parallellt med samma process, att alla kan komma och ändra och justera dokumentet.

Konflikthantering

 • Sam ifrågasätter konflikthanteringsfunktionen, tycker inte att personliga konflikter ska tas upp offentligt. Han tycker att konflikthantering tar för mycket kraft. Det är för enkelt att bara klicka på en knapp och starta en konflikt.
 • Andra instämmer att röstning är en tveksam funktion.
 • Bruno fräschar upp minnet om vad som beslutades om konflikter i våras: Vem som helst kan starta upp en konflikt, för att avlasta att styrelsen blir medlare i alla konflikter. Men om man inte är bekväm med att ta upp en konflikt offentligt, kan man höra av sig till styrelsen, och om styrelsen tar emot tre olika anklagelser emot en person från tre olika personer så ska styrelsen ta tag i konflikten. Detta är konflikthantering men inte konfliktförebyggande. Beslutet om konflikthanteringsmodellen togs för att någonting behövde beslutas, men det behöver självklart utvärderas.
 • Joakim har förslag på hur man kan förändra funktionen. Han har lagt upp förslaget på karrot och vill gärna att man kommer med kommentarer och förslag.
 • Jack och Carola trycker på att det är viktigt att förstå en konflikt.
 • Carola tycker att konflikter ofta är mycket mer komplicerade än vad man hinner hantera i funktionen. Det blir lätt popularitetsröstning.
 • Per har kontaktat jurist på Datainspektionen, som säger att det låter som att funktionen strider mot Sveriges lag. Pär berättar att han för nuvarande är i en konflikt med en person han träffat två gånger och som lämnade karrot samma stund som konflikten startade.
 • Bruno tycker att vi behöver förbättra funktionen som grupp, inte bara som onlinefunktion. Föreslår att vi avsätter en grupp för att hantera funktionen.
 • Anna tillägger att funktionen varit på tapeten förut, att man måste titta på aktuella frågan och avgöra om den är relevant eller på felaktiga grunder, och säger att det kan vara värt att leta upp gamla protokollet där frågan har diskuterats.
 • Sam pratar om att syftet med funktionen är att lösa konflikter och inte starta konflikter. Tycker att det vore mycket bättre om konflikter hanterades mellan berörda parter enbart istället. När konfliktfunktionen har löpt ut på hemsidan så har det i de flesta fall hittills lett till att vi går ut på andra sidan med två personer emellan vilka en potentiellt liten konflikt har blossat upp och blivit en stor och känslig konflikt som alla känner till. Han menar att det finns en risk att konflikt efter konflikt startas för att folk vill hämnas på varandra på olika sätt.
 • Bruno föreslår att vi jobbar vidare på sätt att hantera konflikter, och tänka brett angående det, främja dialoger, mer sociala event för att människor får träffas oftare är ett sätt att förebygga konflikter t ex.
 • Joakim säger att det har varit på tapeten förut men att det blev för mycket konflikter ett tag och blev svårt att hantera till slut.
 • Sam föreslår en regel att man först vänder sig till personen man har en konflikt med, innan man involverar andra i en konflikt.
 • Diskussionen leder inte till något beslut.

Stöldanklagelser
På mötet 7 augusti var en person anklagad för att ha stulit och detta har visat sig vara en missuppfattning och helt felaktigt, och anklagandet dras offentligt tillbaka.

Chili och Wok

 • Detta körs numera på lördagar till A-huset, och Anna har lagt till en hämtning där man får ta del av maten som ”belöning” om man tar hand om lite städ som behöver göras på A-huset, som i nuläget inte sköts. I nuläget finns 3 värdplatser, 2 städplatser före chili o wok som får stanna och äta om dom vill, 2 platser för de som hämtar chili o wok. Det blir 7 bokningsbara platser för Chili o Wok-leveransen. En åttonde plats finns inte, för att lämna öppet och flexibelt för en 8:e person att komma med. Idén med att städning av A-huset ingår i värdsskapet har ett alternativ – att alla städar efter sig varje dag på alla hämtningar.
 • Anna berättar att om man ska städa efter varje hämtning kommer det att läggas till 1 timme på varje hämtningstid, då våttorkning av golv och alla ytor och liknande uppgifter ingår.
 • Det beslutas att frågan tas upp vidare på lokalmöte för Majorna.

Riktlinjer kring hur man skriver upp sig på hämtningar

 • Finns en problematik kring att folk skriver upp sig på många hämtningar och tar bort sig.
 • Anna önskar tydlighet kring hur man får skriva upp sig på hämtningar, för att fler ska kunna skriva upp sig på hämtningar.

Tid för nästa möte
Styrelsemötet i januari beslutas flytta från 1 januari till 8 januari, samma tid.