Forum Solikyl

Protokoll styrelsemöte 06/02 2021

Styrelsemöte 6 feb Aktivitetshuset kl 17:30
Deltagare: Bochra, Anna, Carola, Klara, Bruno, Joakim, Jack, Per, Kajsa
Justerare: Bruno, Anna

Punkt 1 återkoppling till första mötet. Bordläggning av ord till värderingar.

Solidaritet.

1 genom Per om Emilie/Ett samtal som inte blev av men gav återbud/oordning i varsel.

Oordning om samtal ang inbokning.

Svar: Bruno = ordningsfråga utan att kommentera. Har vi hittat någon återkoppling (Klara)

Carola: När får vi en ny lokal - efter Spelets Hus.

Sandra kommer in på länk (väldigt lågt).


  1. punkt. Värderingar: Hållbarhet matsvinn

ej fossilt. Praktiska värderingar + solidaritet + jobba transparent. Hur vill vi ha det med Solikyl. En öppen verksamhet.

Vad tycker ni: Bochra: var snälla mot varandra och rädda allt som går.

Per på länk hör bara varannat ord. (Signalen är Ok).

Hur skall vi få fram en banner om värderingsord.

Solidaritet. (Anna) vårt egenvärde mot varandra i ideellt syfte. Carola anser att solidaritet är tydligt men bör förtydligas. Vi är människor (Bruno).

Vi är människor och bör hjälpas åt efter förmåga, samarbeta.

OBS: Ingen chef. Lagarbete, ödmjukhet, respekt, sociala, tillsammans.

Per svarar: Jättebra.

Alejandro: hjälp varandra i solidariska tecken.

Kajsa: Vill att vi skall vara välkomnande + bra bemötande + medmänsklighet

Sandra: Bild visas till Sandra

Ja nu får jag tänka på vad säger

En vanlig dialog som mellan kompisar och har ej varit med i någon konflikt.

Jag lämnar ordet till någon annan.

Per. Solidaritet, internt och externt. I köerna diskuteras värdet av solidaritet. Spegelbilden. I Smyrna packar man en kasse till gästen + en till sig själv. Solidaritetsexempel.

Transparens och solidaritet.

Respekt och omsorg.

Ikeatankar?

Glädje att arbeta tillsammans/glädjeskapande.

Bruno: Det praktiska/trovärdighet

Per: Hedervärd/föregå som gott exempel.

Bruno/ Vi måste ta detta en andra gång, alltså en gång till.

Anna: Vi har mycket redan och det finns nedskrivet.

Per: Instämmer.

Klara: Finns det någon frivillig för uppgiften om värderingar

Anna/ Bruno lösningen ovan (hjälpsamma)

för lösning

Klara/Anna/Bruno/ tar fram det relevanta (stadgarna)

Allt ska finnas på forumet: Dokument, Material & Resurser - Forum Solikyl

(Bollplank för Anna)

Joakim förslag: Mejltråd Per Klara Joakim Carola Bruno.


Nästa punkt: Per om Emilie. Strandar på introduktion. Inte insläppt.

Per: Hur ska vi ha ansvaret i insläppet/det filosofiska samtalet + 2 hämtningar.

Bruno: Flexibla i frågorna men måste förstå meningen med Solikyl. Det faller på oss som är mentorer eller ledsagare.

Anna: Varför gör vi så här/förklaring till volontärer när vi sparar på sista äpplet, återbruk.

Angående godkännande: Anna: Folk släpptes tidigare in för enkelt.

Bruno: Kriterierna måste till men det finns undantag.

Alla håller med om fredag om två veckor enligt Pers önskan.

Kriteriemöte om insläppande

5 pers: Klara Per Bruno Joakim + en till. Bochra Klara utgår då de är upptagna.


Välkomstgruppen: Möte om två veckor

Joakim på mail ger mer deltagande/alla kan vara med.

Nu uppstår en fråga om mailkunskap.

Eller möjligen ett möte.

Per vill lära folk om kunskapsfrågor.

Bruno spikar möte 19 februari (om ovannämnda).


Ny punkt: Comfort Hotel (Nytt samarbete)

Bruno: Återkommande till punkt.


Ny punkt: Platsansvariga. Coronarädsla.

Joakim → Coop Sisjön rinner ut i sanden. ICA Maxi + Kvantum?

Bochra?

Klara: Hemköp i Onsala vill ha hjälp? Intresse.

Bruno: Rollerna skall godkännas om platsansvariga.

Anna: Samtal, någon från Fixoteket hämtar i Kortedala?

Skall kollas upp.

Klara har varit ute och gått vid Feskekörka och vill ha en ambassadör till Willys Rosenlund.

Anna: Tillbaka till de olika ställena. Frågor?

Flyter bra:

Bochra: Nu max 4 ggr - för mkt. Bruno instämmer

folk kan ej boka sig, bara några få och samma

Bruno: Behövs lokalmöte för Spelets hus/Masthugget

Per: Ett möte per termin minst för att göra saker tydliga

Joakim: Han kallar till möte i Brunnsbo.

Per: Vill ha möte med alla ställena tillsammans

Anna: Alla ställena är olika (förutsättningar)

Mute-problem/telefon

Per: Möte varje kvartal.

Joakim har mötesproblem genom corona då ingen verksamhet får förekomma i möteslokalen i Frölunda.

Anna: Möten får göras när möten behövs.

Per svarar: Ett halvår är givet till oss i Spelets hus.

Nästa punkt:

Bruno/tjänstemän: Got United/Sharing City

Möte i maj med staden/politikerna.

Kanske inte vad vi behöver långsiktigt. Arbetar själva med egna kontakter istället för green washing slut

Göteborg åt ideella krafter /Bruno, Kalle/ forskare ang syfte långsiktigt framåt. Utomhusockupationer. Vi skall vara besvärliga.

Anna tycker det är för tätt mellan ställena A-huset - Spelets hus.


Sandra sköter nya samarbetet Comfort Hotell.

Frukostbuffé: Hämtningsprocedur.

Sandra har koll.

Mötet är slut