Forum Solikyl

Protokoll styrelsemöte 06/08 2021

Deltagare: Bochra, Jack, Per, Joakim, Leif, Anna, Bruno

Ordf. Bochra
Sekreterare: Bruno
Justerare: Joakim och Anna

Uppdateringsrunda

1 - Årsmöte, årsberättelse
- datumet spikat 22a augusti kl 15
- man bör göra kallelse (Bruno kollar med Klara, om hon har lust…)
- Bruno läser upp första skiss till årsberättelse. Det som övriga tillägger:
- den sociala ytan som Solikyl skapar har fortsatt att finnas och uppskattas
- flera hämtningar till Kortedala
- Avslutat samarbete med Fixoteket
- vi har utökat befintliga samarbeten, hämta flera dagar Lassa-Maja, Koopmansgatan, Flatås kör till A-huset, Dahls Kville
- mötet godkänner att presentera dokument med tillägg ovan
- inkludera Willys bland nya samarbete, kolla om Selma Lagerlöfs ska inkluderas

2 - Fortsatt diskussion och utvärdering konfliktlösning

 • Bruno berättar om sin egen erfarenhet under senaste månad om att ta emot klagomål. Han föreslår att styrelsen ska bli mer proaktiv med att inleda dialog inom konfliktlösningsprocesser eller för att utreda när en riktlinje har brutits när det är fallet
 • Anna säger att man inte ska bara be om ursäkt utan att det inte blir någon rättelse i det som blev fel
 • Joakim känner att dialogveckan inte har fungerat hittills, då folk drar sig för att använda den.
 • Bruno menar att vi bör testa med nya klagomål/konflikter för att det inte behöver bli en stor grej av det
 • Anna: vad händer när det inte blir en konsekvens? Det kan kännas tungt och slöseri på energi att inleda sådant
 • Jack är rädd för en scenario där man anklagar och blir boven
 • Bochra har också upplevt detta, att hon var offret fast blev boven
 • Bruno menar att vi måste ha koll på det som vi beslutade på förra styrelsemötena och att vi faktiskt förhåller oss till det med en proaktiv ställning
 • Per säger att folk är rädda för att lyfta frågor, att de känner risken att bli utsatta.
 • Anna: uppföljning och återkoppling är viktiga. Ställa fråga “Blev det bättre?”
 • Till sist hela diskussionen spårade ur och fokuserades på en gammal infekterade konflikt. Det las fram förslag på att hantera just den gamla konflikten på årsmötet eller på nästa styrelsemötet

3 - Hur ska vi hantera en ansökan för att gå med i Solikyl från en person som tidigare har upplevts problematisk av flera volontärer?

 • Per har bekymmer om personen som har tidigare blivit utesluten som besökare/mathämtare. Hur ska vi förhålla oss till det principiellt? Hur förhåller oss till folk som tidigare blivit uteslutna och sedan söker igen?
 • Joakim: hen har inte fått chansen att föra fram sin berättelse om hur hon bemöttes och har blivit portad som besökare, till skillnad från andra som var volontärer och blev uteslutna
 • Anna har också upplevt dåligt beteende från denna person. Men det kan vara intressant att visa personen hur mycket arbete vi lägger på det, samt att vi försöker ha djupare samtal för att se om människan kan på något sätt vara lämplig att samarbeta på något vis. Vi kan fatta beslut i grupp sedan.
 • Per menar att vissa människor som söker till Solikyl börjar på fel grunder redan i kön som besökare och det känns inte bra att någon ska tipsa dem för att gå med som maträddare
 • Joakim tycker inte att hen ska släppas in om det inte känns rätt för gruppen, men att hon ändå ska höras om hur hon blev bemött
 • Bruno tycker att utgångspunkten är att den ansökan inte ska behandlas som vilken som helst. Frågan är: avböja direkt eller höja ribban?
 • Förslag på att fokusera på andra sökningar och ta den diskussionen senare
 • Jack håller med och säger att vi har nog med problem
 • Vi beslutar att vi avvaktar med den ansökning och att vi informerar andra i välkomstgruppen

4 - Hemköp Annedal hämtningar till Kortedala

 • Leif förklarar att det har varit svårt i sommaren. Ronnie som hämtade ofta flyttade från stan och det blev ont om folk. En kontakt ställde upp för att köra till Kortedala någon gång och sedan Ann-Heléne kontaktade Leif för att hämta till Kortedala.
  Han tycker att i första hand ska maten till Spelets Hus, men att om det inte finns transport så kan det naturligtvis köras vart som helst.
 • Bochra berättade om att hon inte fick vara med förra tisdag för att de redan hade tillräckligt med folk. Dock menar hon att det var ok för henne.
 • Bochra och Leif är överens om att det blir bättre att köra närmare när det finns folk att ställa upp.
 • Bochra påpekar att det är tufft att transportera och lasta av allt själv
 • Vi är överens om att tidigare lösningen om att ta maten via Masthugget är inte ok.
 • Leif säger att boknigar så långt i förväg kanske är onödig för att den inte ger möjlighet till andra att boka in sig
 • Bruno föreslår att Leif tar kontakt med Ann-Helene för att diskutera hur man lägger upp framtida hämtningar
 • Anna menar att vi ska ta hänsyn till var beslutet fattas och hur andra blir påverkad av det
 • Joakim påpekar att Kortedala och Backa-Brunnsbo bör kopplas ihop bättre, ha mer kontakt och hjälpa varandra

5 - Fråga om Spelets Hus. Hur länge har vi kvar och vad händer sen?

 • 31/12 är utflyttningsdatumet
 • Några från Spelets Hus som ska flytta till Olskroken flyttar in dit till den 5e våningen, så inte aktuellt att följa med. Andra blir kvar i Majorna, så kanske finns något där

6 - Chaufförspost på övriga ställe där det behövs.

 • Joakim föreslår att det vore bra att skapa den ruta på andra hämtningar som oftast är beroende av folk som kan köra bil, till exempel Masthugget
 • Leif tycker det är en bra idé att utöka antal platser på Hemköp Masthugget
 • Bruno menar att det är värt att testa lägga till den ruta för transport och att vi bör aktivera de samarbetsansvariga (Kexin och Per). Antalet platser har varit begränsade pga corona men nu finns det möjlighet att utöka dem
 • Anna säger att det finns folk som vill köra, fast de får inte veta att möjligheten finns
 • Jack säger Masthugget är en attraktiv körning
 • Bochra håller med
 • Eftersom alla är positiva så tar Joakim detta vidare med samatbertsansvariga för Hemköp Masthugget, Per och Kexin. De ska också planera om att ta kontakt med dem som kan köra och inte vet om möjligheten

7 - Vad man lägger upp på sociala medier och hur?

 • Anna anser att vi bör tänka på hur vi lägger saker på facebook, vad vi skriver, vad vi visar, osv. Viktigt att förmedla vad det är för något, och inte bara gå ut med budskapet “gratis mat”
 • Bochra säger att det är gratis mat som lockar folk
 • “Hjälp oss att rädda mat” vore bättre, säger Leif
 • Frågan om vilken grupp man lägger ut? Föreslag: skriva inlägget först på Solikyls grupp och sedan dela på olika grupper.
 • Bruno: hur kommunicerar vi ut den här till de som aktivt använder sociala medier och skriver sådana inlägg?
 • Jack håller med om att ta bort order “gratis”.
 • Leif tycker att vi ska vända os till vissa grupper när vi delar på Internet, t. ex. studenter, med budskapet “hjälp oss att rädda maten”
 • Bochra tycker att vi kan nå ut till dem som handlar på Flatås
 • Bruno tycker inte att vi kan komma fram till något slags “policy” idag om hur man använder sociala medier, men att man åtminstone kan starta samtalet i gruppen. Han tycker att sociala medier ska undvikas så mycket som möjligt och användas i speciella situationer, till exempel när det blir extremt mycket mat som inte kan räddas på annat sätt
 • Joakim är positiv till att frågan tas upp på nästa möte och att folk bjuds in till att tycka till om det.
1 gillning