Forum Solikyl

Protokoll styrelsemöte 07/05 - 21

Styrelsemöte 7 maj 2021

Ordförande: Bochra

Närvarande: Bruno, Bochra, Joakim, Per, Leif, Klara

Sekreterare: Per

Justerare: Bruno, Joakim

Punkt 1. Uppdateringsrunda.

Inga-Lena meddelade att Ica Mölndal aktiveras i slutet av maj. Maten körs till Fässbergs församling.

Onsalas Hemköp vill starta samarbete. Vem kan hämta så långt bort?

Samuel har hämtat på Dahls i Mölndal, sen skulle de höra av sig igen, vilket de inte gjort. Men de säger de varit nöjda hittills.

Coop Mölndalsvägen är på väg att aktiveras.

Grönsaksbutiken på Fjällgatan är klara att leverera.

Sjömanskyrkan kan bli aktuellt som nytt utdelningsställe, men besked kommer tidigast i augusti. Joakim var i kontakt med Johanna på Frivilligcentralen Oscar.

Bruno ska vara i kontakt med politiker om behovet av lokaler för delningsalternativ i Gbg.

Hemköp Annedal, besviken handlare för att folk inte hämtade. Vi återgår till att hämta på tisd och torsd.

Punkt 2. Årsmöte

Enligt stadgarna ska mötet hållas sista maj och inbjudningar ska skickas senast 2 veckor innan. Men pga. corona var förslaget att skjuta på mötet till senast sista augusti. Beroende på coronautvecklingen så tas beslut på styrelsemötet i juli.

Punkt 3. Konfliktlösning - förslag till ny modell

Joakim läser nya förslaget. Styrelsen har en övergripande informationsroll om hur processen går till. Om någon inte vill delta eller vägrar att delta så går frågan vidare direkt till styrelsen alternativt utsedd medlare. Pausning syftar till att tvinga folk att komma till dialog. Fokus är att lösa problematiken, och inte att utesluta folk. Förslaget godkändes i stort, med tillägget att den som är mål för konflikten ska informeras om möjligheten att själv lämna föreningen innan processen dras igång. Bruno och Joakim fixar till texten innan nästa styrelsemöte. Den utarbetas här: Ny konfliktlösningsmodell

Punkt 4. Coworking

Förslag: att återinföra coworking, t.ex. fredagen mitt emellan två styrelsemöten. Beslut blev att Klara skapar platsen på Karrot. En lista på punkter att arbeta med läggs in där.

Punkt 5. Värderingar

På februarimötet lyftes ett antal punkter: hållbarhet, solidaritet, transparens, respekt, ärlighet. Bruno ska starta en punkt på forumet, och det skulle bli en av punkterna vid coworkingen.

Punkt 6. Idéer för olika kösystem och sätt att dela ut mat

En målsättning för detta var att öka deltagandet kring vårt syfte. Förslag är att Kortedala och Fässberg har löst det. Denna punkt ska arbetas vidare med under coworkingen.

Punkt 7. Sökande av lokal mer centralt.

Joakim har varit i kontakt med Sjömanskyrkan. Per har varit i kontakt med Spelets Hus ang. att få följa med till nästa ställe de själva flyttar till, vilket möjligtvis blir i Olskroken.

Punkt 8. Information/kommunikation på alla språk.

Punkten släpptes till nästa gång.

Punkt 9. Nästa möte, på Spelets Hus.

Punkt 10. Avtal, Ica Munkebäck

Avtalet skulle ses igenom och omformuleras, och tas upp igen på nästa styrelsemöte.

Mötet avslutas.