Forum Solikyl

Protokoll styrelsemöte 10/4 2021

Deltagare: Klara, Per, Joakim, Anna, Sam, Jack, Bochra, Leif, Bruno
Började kl 17:40
Ordförande: Joakim
Sekreterare: Bruno
Justerare: Per, Anna, Klara

 1. Uppdateringsrunda
 • Möte med Fässberg i veckan. Rutiner för Flatås.
  * Förslag om att den som kör ska stämma av med dem som ska ta emot maten för att se hur mycket platsen klarar av att ta emot.
 • ICA Kvantum Munkebäck. Möte som inte blev av, Liselott nytt samarbetsansvarig.
  • Bruno ska följa upp med Liselott för att boka in nytt möte.
  • Styrelsen bör kolla backgrunsinfo under styrelsens chattvägen på Karrot
 • Nya hämtningar Hemköp Annedal, varje vardag
  • förslag: öka antalet gånger man får hämta per månad
  • förslag: vissa dagar bestämt till vissa ställe, för att underlätta att andra skriver upp sig
  • jobbigt med mycket skräp från soptunnan där det finns frukt och grönt
  • Kortedala vill hämta på tisdagar. Det föreslogs fredagar istället
  • Bruno uppmanar att vi tar den diskussionen tillsammans på tråden i Karrot och att olika förslag skrivs där. Han ordnar gärna ett möte för att diskutera allt om det så önskas
 • Nytt: Dahls Mölndal. Samuel är samarbetsansvarig
 • Något nytt i Högsbo?
  • Bochra har inte pratat med ICA och gratisbutiken är stängd så hon har inte kommit i kontakt med dem. Men vi skulle kunna börja med att ta kontakt och förberedda det.
 • ICA Majorna frågar om skriftligt avtal (informationen kom via Emilie, någon från butiken som pratade med henne)
  • möjligen önskemål från ICAs högkvartern. Mallen som vi fick från Munkebäck är problematisk och vi skulle nog behöva skriva om den om det är samma.
 1. Solikyls presentationvideo av Juan Carlos - sprid inte länken! Vi väntar på svar från ICA
 • snyggt, ska vi lägga till på webbsidan och sprida om vi får ok från ICA?
 • Ser bra ut!
 1. Ställningstagande om pausandet av styrelseledamot
 • Frågan om när årsmötet hålls (senast sista maj) och diskussionen om hur det blir med hela Corona-situationen, då det skulle finnas möjlighet att skjuta upp. Det påpekas om möjligheten att hålla det online eller även utomhus.

Styrelsen yttrar sig

Vi anser att styrelsen inte har befogenheten att utesluta en styrelseledamot, utan bara medlemmar i föreningen under årsstämma får göra det. Därför föreslår vi att hen fortsätter att bli pausad från styrelsearbetet till att frågan avgörs på nästa årsmöte. Vi anser också att hen ska hoppa av sin roll som samarbetsansvarig för Hemköp Masthugget där incidenten har inträffat, och för Hemköp Annedal också, eftersom det inte finns tillit för henom från flera volontärer för att kunna vara kvar i dessa roller. Vi tycker inte att dessa förslag ska ses som straff för en enskild person, utan att det ska bli en markering så att alla tar sitt ansvar för att förebygga ett osolidariskt beteende och en kultur vid matdelning bland volontärer som bygger på konkurrens och misstänksamhet. Matdelning mellan Solikylare ska alltid ske öppet, solidariskt och på ett vänligt sätt och bygga på delande och samarbete.
Styrelsen behandlar denna punkt om en Solikylare i sin egenskap av styrelseledamot och samarbetsansvarig. Andra incidenter som berör personens beteende utanför dessa roller ska behandlas via en vanlig konfliktlösningsprocess."

 • Per påpekar att det står i stadgarna att styrelsen får utesluta en medlem som motarbetar föreningens syfte.
 • Personen i frågan berättar att hen är villig att lämna styrelsen och påpekar även att det är en hel del problem och misstag som andra gör i verksamheten som inte uppmärksammas på samma nivå. Hen har erkänt sitt misstag men känner att blir straffad om och om igen.
 • Bruno påpekar igen skillnad mellan att utesluta någon från styrelse (vilket bara medlemmar i årsstämma kan göra) och någon som volontär/maträddare.
 • Anna poängterar att frågan inte är upp till diskussion längre och är beslutat
 1. Ang. maträddare som är pausad som del av konfliktmedling - personen får komma igång igen, men en tydlig varning om att fundera på sitt beteende. Hen tar eget ansvar på att nya klagomål inte ska komma in.

 2. Sökande av lokal mer centralt

 • Joakim föreslår Frilagret. Men vi vet inte om någon har frågat. Per säger att han kan kolla
 • Anna föreslår ett medborgarförslag.
 • Bruno håller på att försöka driva en kampanj för att sätta press på politikerna och välkomnar andra som vill vara med och jobba på medborgarförslag, namninsamling osv.
 1. Hur löser vi med transport - flera kärror eller stor kärra - för Masthugget och andra närliggande butiker
 • det finns två kärror i Masthugget men räcker inte ibland
 • Bruno säger att vi kan hålla koll på olika annonssidor och försöka köpa in begagnad eller bortskänkes
 • Sam föreslår flera hämtare och mindre värdar, och lokalmöte behövs
 • Bochra instämmer att 4 värdar på Spelets Hus är för många
 • Per lägger upp dessa frågor på Karrot, inväntar kommentarer och sedan bokar ett lokalmöte
 • Anna påpekar att olika ansvariga eller maträddare kan sammankalla till mötet
 1. Vägning av räddad mat. Några preliminära resultat och uppföljning
 • Bruno har sammanställt hur mycket räddades i A-huset under en veckas tid och kom fram till drygt 1122 kg och att förmodligen går upp till 1200 eftersom några mindre hämtningar missades
 • Per berättar att det har vägts en tisdag på Spelets hus och de kom upp till 425 kg. De uppskattar att på torsdag är det mindre, typ 300 kg och lördag kanske 100 kg
 • Önskemål om att lägga till vikt-feedback för utdelningar på Karrot
 • Jack berättar att han komposterar ungefär 100 kg / vecka från Spelets Hus
 • Bruno säger att det är viktigt att ge feedback löpande för det kan faktiskt ge en bra bild på hur mycket mat räddas i det långa loppet.
 • En slutgilgit uppskattning baserad på alla feedbacks är att vi räddar kring 2,3 ton mat/vecka
 1. Klara har mycket klokt skrivit, som avslutning, i Introduktion av nya volontärer;
  ”Samarbeta Öppet och Solidariskt, KOMMUNICERA DIREKT med dem du har åsikter om eller oklarheter med, istället för att prata bakom ryggen.
  Så undviker vi konflikter!”
  Hur SKALL styrelsen se till att detta blir kollektiv praxis och dessutom själva med sitt agerande visa fram hur vi bör agera?
 • Per ställer frågan och Bruno menar att en liten förbättring som inte löser hela problemet är att folk ska skicka in formella skriftliga klagomål. Detta skulle åtminstone göra det tydligt om man klagar om någon med syfte att söka medling i en konflikt. Bruno och Joakim jobbar på att ta fram ett förslag till nästa möte om konfliktlösning
 • Klarar säger att vi bör samla in förslag på att lösa problem och bjuder in Per till att komma med förslag
 • Sam menar att flera ska bjudas in till bestämmelseroller (dvs att dessa roller ska fördelas) så att folk inte känner sig utanför.
 • Bruno menar att det finns flera faktorer: det som Sam säger plus otydliga rutiner plus dålig stämning/stress i vissa stunder (t ex. matutdelning)
 • Joakim säger att det är bra att ta frågan på lokalmöte
 • Anna påpekar brist på forum och utrymme där man kan ventilera problem och prata om saker med lugn och ro
 • Per tänker att det är en del värdegrundsarbete och att om Solikyl inte gör något åt betyder det att vi inte följer lagen
 • Jack påpekar skillnader mellan normer, regler och lagar
 • Bruno frågar om hur man kan skapa den goda stämningen. Behöver man stressa med hämtningar/utdelningar? Det är viktigt att skapa stunder och forum där folk kan kommunicera i lugn och ro

Mötet avslutas kl 19:45