Protokoll styrelsemöte 2023-06-08

Styrelsemöte digitalt 08-06-2023

Närvarande: Kristina, Joakim, Mario, Anna, Bruno

Ordf. - Kristina & Mario

Sekreterare - Bruno

Justerare - Joakim

1. Nya ställen - Returen

Fråga om Dahls och eventuella kylvaror - mackor, yoghurt, sallader… Klarar man det? En lösning är att dela ut det direkt på plats.

Hur blir det om det blir för stora mängder? Kan det köras till A-huset? De som hämtar försöker kontakta platsansvariga och försöker lösa det på något vis.

Första hämtningen är på måndag, Brogyllen.

2. Solikylsommar - sannolikt brist på folk

- Handels är stängd. Frågan om Flatåshämtningar, avvaktar på svar

- Dahls Sahlgrenska: Bochra på semester. Vem samordnar, tar rollen som samarbetsansvarig då? Oklart med Returen (vill inte ha fasta dagar i veckan).

- Idéer:

- Kan vi kolla bland alla ansökningar?  

- SMS-grupp med folk som har tillgång till bil  

- Knuten är stängd. Finns möjlighet att dela ut vissa dagar på Forsstenagatan. Bruno är kontaktpersonen/platsansvarig.  

Sidospår: När gäller närhetsprincipen? Fråga till stormöte. Flatås till exempel är ett ställe där det varit flexibelt, de som kör bestämmer, för annars blir det inte hämtad? Frölunda också en speciell situation eftersom det inte finns nära utdelningsställe

2b. Varma dagar och kylkedjan

Vi kan skicka ut frågan till samarbetsansvariga på platser där det är mer känsligt och fråga om de behöver hjälp. Kylboxar och kolla noggrant på vart man kör. Viktigt att ta hänsyn till tiden det tar att komma till olika utdelningsställen. Viktigt att påminna folk om att plocka in kyl- och frysvaror först, tänka på hur de packar, osv.

Anna och Mario formulera något tillsammans och skickar ut.

Påminnelser och uppmaningar till maträddare.

3. Årsmöteprotokoll

Håller på bearbetas fortfarande, nästan klar. Mia antecknade och Anna justerar

4. Nästa möte

Någon gång i Juli? 5e Juli kl 19:30, om det inte blir styrelsemöte, ett arbetsmöte. Vi kollar om Lasse kan och försöker ha fysiskt möte isf.

Mötet avslutar kl 21:05

@Joakim du kan justera… inte synligt offentligt tills du är klar då kan man ändra det

Lade in ett “eventuella”, klart i övrigt.

1 gillning