Protokoll Styrelsemöte 2023-08-05

Styrelsemöte 5 aug 2023, kl 16 -19 A-huset

Ordförande: Bruno, Sekreterare: Kristina, Justerare: Joakim
Närvarande Anna, Bruno, Joakim, Kristina, Lasse och Maro

Hösten närmar sig, och dags för olika möten!
Möten som behöver hållas:

Lokalmöte
Anna påminner samarbetsansvariga i olika områden om att ordna lokalmöten.

Välkomstgruppmöte
Bruno ordnar

Ambassadörsgruppmöte
Dags att väcka liv i gruppen! Bruno ordnar

Avstämningsmöte, Handels
Kristina tar kontakt med Chie för möte, helst hållas innan terminsstart.

Stormöte
En Poll ska göras för att hitta en gemensam tid och plats. Början september? Kristina ordnar.

Returen
Kristina informerar att hämtningar och utdelningar fungerat bra under sommaren. Det har varit ett uppskattat inslag bland besökarna. Så fortsättning.

Roller, Info m.m. Vi diskuterar några frågor som rör kommunikation och åtaganden, det praktiska för Solikyls verksamhet. Vi fann att mycket, om inte det allra mesta, finns som dokument under fliken Agreements på Karrot. Dokumentet Roller och Riktlinjer t ex är fattade för att underlätta vårt engagemang, och därför ska vi följa dem. Tydligare info, t ex hur kontakta t ex nyckelansvariga är en fråga som kan tas upp på lokalmöten. Samarbetsansvariga och kontaktpersoner är lämpliga att sköta uppdateringar som rör olika hämtningar.

Hemsidan
Bruno meddelar: Arbetet fortskrider, nu mer strukturerat för att underlätta kommunikationen mellan gruppdeltagarna.

Framtida samarbeten med några livsmedelskedjor
Vi diskuterade hur, och vilka som, och vad som skulle kunna få till ett samarbete. Ambassadörsgruppen.

Förfrågan från en maträddare i Kålltorp
Om vi kan ha ett samarbete där anställda från butik lämnar sporadiskt till Knuten.
Beslut: Vi tyckte att det går bra att göra, upplägg i stil med Gudagott på Karrot.

Matbanksnätverket
Bruno ger info och vi konstaterar att Solikyl med hållbarhet passar bra i detta nätverk.
Beslut: Vi kommer att besvara den förfrågan vi fått. Bruno och Maro skickar in ansökan!

Frihamnsdagarna 31 aug – 2 sept
Det ska vi försöka vara med på! Vi behöver hitta någon från Solikyl som kan ge info! Kanske kan någon från Solikyl stå intill Återbruk_Hej_Tack i Kortedala, som var med förra året. Kristina kollar med Ann-Helene.

Brogyllen
Kristina kontaktar senast samarbetsansvarig så vi får veta läget. Troligen behöver vi nomineringar till två nya samarbetsansvariga.
Vi har sedan tidigare sagt att vi bör vara två personer på varje post, så även nomineringar till andra hämtningsställen kan då bli aktuella.

Justerat 18 aug: Joakim

1 gillning