Protokoll styrelsemöte 2023-11-01

Styrelsemöte datum: 2023–11–01

Närvarande: Anna, Bruno, Joakim Kristina, Maro

Mötesförberedelser

  • Ordförande: Bruno

  • Sekreterare: Maro; justerare: mötet

  • Hur länge? Till kl. 21:45

  • Genomgång av dagordningen (punkter att lägga till, ta bort eller prioritera?)

1. Uppdateringsrunda

2. Ny lag om avfallshantering
https://forum.solikyl.se/t/ny-avfallsforordning/841
· Anna ska prata med hållbarhetsansvarig ICA Majorna.
· Maro ska prata med Liselott att hon ska fråga hållbarhetsansvarig ICA Munkebäck

Frågan är: hur de tolkar lagkrav att från den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från sitt innehåll.

Efter samlad info ska det ges vidare till samarbetsansvarige som i sin tur kontakta med sina respektive butiker

3. Diskussion om grundläggande delar, vad säger namnet Solikyl?
Förslag är att ta det på ett möte så volontärer kan tycka till.(inget beslut, bara att tycka till)

4. Ambassadörsgruppen
Behöver vi tydligare bestämmelser på vem som får vara med, vad som krävs och syftet med gruppen?
· Det är ett viktigt uppdrag och gruppen behöver bestämma vem som får vara med, den som är med måste kunna svara på frågorna i guiden och gå med i första skede tills personen är redo och kan arbeta på egen hand och självständigt.

Så länge är det sagt att Välkomstgruppens är en välfungerande grupp och är bra struktur Ambassadörsgruppen bör ta kopia av det.

Det är också viktig att tydliggöra för alla Solikylare att gruppen finns.

Bordlagt:
Diskussion om pausningsärenden, specifikt ärende om roll som samarbetsansvarig, kommande eventuella uppstarter.

Avslutning

Nästa möte. När och vem ansvarar
Datum för co-working också?

Nästa möte för Ambassadörsgruppen är den 19/11 och för styrelsen är det den 22/11. Vem som är ansvarige för möte är Anna

Kristina tar ansvar för fika möte den 3 december kl. 16:30 om Solikyls framtid

Att göra:
Bruno stämmer av och följa upp med Maria Jose och kontaktar kretslopp och vatten
Maro kontaktar Sverige avfall.