Protokoll Styrelsemöte 2023-11-22

1. mötet öppnas

2. Val av ordf, sekr, justerare

Anna ordf., Bruno sekreterare, mötet justerar

3. Genomgång av dagordning, kan styrelsen godkänna eller behöver punkterna justeras.
Tidsfördelning, hur sent kan/vill vi hålla på. Ev får vi flytta om punkter för att hinna med det viktigaste.

4. Info och intressekoll från Msf

Visionsträff på tisdag 28/11 börjar med kaffe och smörgås kl 17, träffen börjar kl 17:30. Där kan man diskutera hur Msf kommer att vara verksam i Majorna. Solikyl är inbjudan. Det finns intresse av att vara verksam i Majorna, t.ex. utdelningar Mariaplan

5. Uppstart Biskopsgården - läs mer https://forum.solikyl.se/t/biskopsgarden/832/3

Natalie presenterar. Frågan om hur mycket nämnd lokalägare skulle vara inblandade. Ingenting. Lokalen är tom resten av veckan. Tanken är att dela ut maten på utsidan.

Ett annat alternativ med stor lokal nämndes också. Vi tycker att vi kan ta dessa ställe separat.

Finns inga samarbete i närheten. Men Maträtt kommer att finnas där nånstans. Vi är positiva till att testa med lokalen! Brödutdelningar kan man alltid göra, till exempel Lassa-Maja. Men det blir antingen Biskop eller Mölndal för Natalies skull.

6. Ny lokal och samarbete i Mölndal

Det ska vara antingen Mölndal eller Biskop. I M. har hon en lokal med sin syster, i ett bostadsområde nära Åbybadet. Lokalen var ett företag tidigare men nu kommer det bli till studiecirklar och andra aktiviteter.

Spontant tycker hon att det bli lättare i Mölndal och det är redan klart med lokal. Hon föredrar nog Mölndal till att börja med, en gång i veckan. Man kan kolla med samarbetsansvariga i området, Liselott och Inga-Lena, vad det finns för hämtningsmöjligheter där.

När kommer man igång? Efter jul. Det är nog bättre att starta efter perioden där butiker har avvikande öppettider. Man kan känna på och testa med några enstaka tillfällen innan man gör det regelbundet. N. känner sig bekvämare så.

Vilka från styrelse kan vara med och stötta henne? Joakim som är verksam i Frölunda, då kan man fixa med hämtningar.

7. Pausningsärende

  • D: har blivit informerad men inte svarat. Vi avvaktar
  • P: en del problem observerades. Hen behöver en mjuk introduktion igen. Förslag att hen tar väldigt lätta hämtningar. Hen kan hämta med J.
  • S/S: Mycket fokus på att anklaga samarbetsansvarige i deras svar. Men en konflikt mellan personer här inte hemma i detta. Det är två olika saker. Vi ska fokusera på vad som gick fel i rutinerna. Anna & Mario följer upp.

8. Brister i roll som samarbetsansvarig

Två saker:

  • ändrade hämtningar (hur många veckor syns hämtningar i förväg) för att hen skulle ta den själv direkt
  • hen avvisade en maträddare som var intresserad av att göra sin första hämtning med motivering att det fanns tillräckligt med folk

Vi måste påminna henne, skickar skriftligt och poängtera att rollen innebär inga förmåner utan ansvar gentemot samtliga maträddare. Någon kommer att följa upp detta.

9. Uppstart Pläjset - vilka hämtningar ska dit? Mer långsiktigt, vilka nya samarbete. Läs mer https://forum.solikyl.se/t/uppstart-plajset/836
Telefonsamtal imorgon. Återkommer med info.

10. Lägesbild ambassadörsgruppen - sammanställning av det som finns sedan tidigare och det som togs upp på förra mötet är på g. föreslår att vidare diskussion bordläggs.

Nästa möte

11. Vilka beslut hör hemma var och hur ska vi främja en ökat medinflytande

Nästa möte

12. Svar/inlägg gällande vilka föreningar vi samarbetar med och inte

FS förtjänar ingen uppmärksamhet, samtidigt som att det är viktigt att berätta sanningen. Det behöver göras tydligt för alla nya att verksamheterna inte är “en gren av samma träd” och att vi tar avstånd från dem.

13. Nästa möte
6/12 styrelsemöte online kl 19:45
Mario ansvarar med hjälp av Anna

14. Mötet avslutas