Protokoll styrelsemöte 2023-12-06

Styrelseprotokoll 6 december 2023 digitalt kl 19.45-21.45
Närvarande: Bruno, Joakim, Anna, Kristina, Mario
sekr Kristina
ordf Anna
justerare mötet, och Bruno

Uppdateringsrunda:

 • Joakim inledde med att ge info om hur det går med Natalies uppstart. Stället blir ett annat, och det framskrider. Vardagsrummet/M43 är intresserade av samarbete med Solikyl. Joakim kommer att besöka dem.
 • Bruno: se punkt Avfallsförordningen
 • Kristina: Handels stänger tre veckor, EAJ är ännu inte klart. En möjlighet till ev svinn från Chalmers kan finnas.
 • Flatås: svårt att hitta hämtare

1. Pläjset
Joakim och Bruno var på möte med dem, och de skulle kolla upp lämpliga samarbeten som överensstämmer med den dag de vill ha utdelning. Dialogen hålls.

2. Ann-Helenes inlägg/Närhetsprincipen
Det är något som vi diskuterat många gånger tidigare och bestämt oss för att försöka tillämpa.

3. Pausningsärende
(namnen maskat pga integritet)
Mario X ingen kontakt
Bruno Y
Anna: Z x2

4. Ambassadörsgruppen
Bruno har skissat på ett förslag, något att förhålla sig till: Vi läser igenom och diskuterar kring vad som vore rimligast och vad som skulle kunna fungera. se dok Bruno sammanställer
Hittills ambassadörer: ur styrelsen Bruno, Joakim, Anna. (Mario och Kristina går bredvid några gånger) Övriga är Inga-Lena, Mia,

5. Avfallsförordning:
Bruno haft olika kontakter med föreningar, och med några livsmedelskedjor.
Anna: Lite uppdatering med från ICA angående nya regler.
Vi diskuterar: Vad är fortfarande ätbart och vad är avfall? Var gör vi gränsdragningen? Vi behöver ta kontakt med våra samarbeten, definiera hur vi ser på den nya förordningen och vad den kan innebära och hur skulle det kunna fungera för oss, och butiken i ett samarbete.
Vi bestämmer oss för att föra ut frågan till samarbetsansvariga.
Frågan ligger nära Ambassadörsgruppens roll.

Vem gör vad till nästa styrelsemöte?

 • Joakim håller kontakten med Pläjset
 • Bruno kontaktar Y med pausning, och att inkomma med mer info.
 • Joakim tar kontakt med Z x2 för ett samtal
 • Bruno sammanställer punkt 4 och kontaktar möjliga ambassadörer
 • Denna vecka: Bruno sammanställer info och Anna skickar sedan till samarbetsansvariga om avfallsförordningen och vara medvetna om.

Till nästa styrelsemöte

 • Vilka beslut hör hemma var? - hur öka medinflytande
 • En förening i nordöstra Göteborg vill starta upp ett Solikyl