Protokoll styrelsemöte 2024-02-21

Protokoll styrelsemöte 2024-02-21 Digitalt

Närvarande: Anna, Bruno, Joakim, Kristina, Mario

Ordförande: Bruno
Sekreterare: Mario
Justerare: Kristina, och mötesdeltagarna

Dagordning

Joakim är i Gambia, Joakim berättade att där har startats verksamhet liknande Solikyls fast med inriktning mot välgörenhet istället för hållbarhet. Namnet är ännu inte klart men det som fastnat hittills är Foodsaving Gambia, eftersom det inte är enligt foodsharing-konceptet. De har startat med inspiration från Göteborg och vill knyta an till oss och bl.a. besöka Solikyl i Göteborg.

Vi har pratat om en förening i nordöstra Göteborg som vill starta upp ett Solikyl men det finns ingen lokal och det saknas volontärer.

Vi har diskuterat om samarbete med MSF folkköket där Solikyl kan bidra matsvinn och att MSF i sin tur vid behov kan täcka hämtningen, folkkök kan bidra med eldriven lådcykel. Folkkök är inte en vinstdrivande verksamhet men tar 40 kr för maträtten för att täcka diverse kostnader. MSF verkar i MSF lokal varannan vecka (jämna veckor) på måndagar. Ett förslag kom om folkköket kan starta med hämtningar från näraliggande butikssamarbeten.

Det finns populära hämtningsställen som det är svårt att boka in sig på. Solikyl behöver en medlemskapsmodell där maträddare bör göra mer än att boka in sig för att hämta matsvinn.
T.ex.: engagera sig i andra insatser

Natalie och Kristina tar vidare kontakter om ett nytt utlämningställe/solikyl.

Kristina tar kontakt med samarbetspartner om möjlighet att ordna transportvagnar.

Bruno pratade att processen angående Bankkontot ska göras om från början alt. stänger kontot och söker en annan väg.

Fråga gällande intyg har lyfts, om ett sådant behov finns så skall man mejla styrelsen som tar ställning till om det är möjligt.

Vi pratade om att stötta Foodsharing Sweden, genom att ge projektet möjligheten att söka bidrag via Solikyls förening.

Nästa styrelsemöte är ännu inte spikad, datumet för mötena tar vi upp med mejlväxling.
Vi ska ha stormöte den 20 april inför årsmöte den 19 maj kl. 15:00. datumet är preliminärt.

Justerat
2024-03-11 mötesdeltagarna